Första spadtaget för Norra Älvstråket

Under tisdagen togs första spadtaget för utbyggnaden av Norra Älvstråket. Bodens kommun och NCC genomför projektet som innebär att cirka 300 hushåll förses med kommunalt vatten- och avlopp. Det byggs även ett nytt reningsverk i Degerbäcken.

12 juni 2019 18:19

Platsen för spadtaget var området omkring Degerbäckens reningsverk. De byar som berörs är Fårsvedjan ( ett lite område mellan Vittjärv och Kusån), Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken. De 300 fastigheter som ansluts är de som ligger inom, av kommunfullmäktige beslutade, verksamhetsområden för spillvatten. Projektets tidsplan sträcker sig i dagsläget fram till hösten 2022.

Kommunalråd Claes Nordmark (S) var på plats tillsammans med projektansvariga från Bodens kommuns va-avdelning och NCC för att ta det obligatoriska spadtaget.

– Det är en viktig dag för Norra Älvstråket och för de byar som ligger efter sträckan. Många vill ansluta till vattnet men det är framförallt avloppet som vi ska ansluta. Platsen där vi står på är där Degerbäckens reningsverk kommer att stå, säger Claes Nordmark.

Förberedelserna inför grävningen har redan påbörjats och idag har entreprenören NCC cirka fem personer på plats som jobbar med ledningsprojektet.

– Det kommer att fyllas på mer folk allt eftersom. Vi jobbar tillsammans med Bodens kommun med projekteringen och sedan upphandlas det i takt med att vi blir överens. Det känsn som ett bra sätt att jobba på, säger Ola Engström, ansvarig hos NCC.

Den första upphandlade etappen kostar 17,7 miljoner. Det sträcker sig från Rasmyran upp till Degerbäckens reningsverk.

– Det är egentligen inte mycket anslutningar efter den sträckan utan det är mest för avloppet. Det är mer på andra sträckor, säger Nils Hansson, kommunens projektledare.

Grunden till va-projektet är att byarna själva velat ha kommunalt vatten och avlopp och skickat in en ansökan redan 2013 till länsstyrelsen. Eftersom det är en samlad bebyggelse så togs beslutet enligt vattentjänstlagen att man ska erbjuda den tjänsten. Att projektet tagit tid beror på att kommunen själva överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen för att tidsbristen man fått på sig för att starta bygget var alldeles för kort.

– Av domstolen fick vi sedan en sluttid på 2021 och 2022 för Kusån och Kusån. Under rättsprocessen pågått ha det kommit in förfrågningar också från Degerbäcken. I och med att vi tar in fler byar måste vi ha någonstans att skicka vårt avlopp från Kusön och Kusån. Idag finns ingen plats i ledningsnätet eller i ledningsverket nere i Boden. Därför byggs det också ett nytt reningsverk uppe vid det befintliga reningsverket i Degerbäcken, säger Nils Hansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler