Förslag om vapenmagasin pekas ut som otydligt

14 november 2019 20:50

Regeringens lagförslag om reglering av vapenmagasin får kritik av Lagrådet för att på sina håll vara otydligt formulerat.

Lagrådet skriver i ett remissvar att det är viktigt att begreppet "löstagbara magasin" förklaras och konkretiseras, samt att det finns oklarheter kring vilket antal vapenmagasin som avses.

I slutet av oktober presenterade inrikesminister Mikael Damberg (S) att regeringen vill att vapenmagasin måste ha licens eller vara kopplade till ett vapen med licens, som ett sätt att komma åt gängvåldet.

Polisen har sagt att det här är något de behöver, vi har uppenbara problem med skjutningar och då måste polisen ha verktyg, säger Damberg om magasinsförslaget, sade Damberg till TT då.

Den som bryter mot lagen ska riskera böter eller fängelse i upp till sex månader, enligt förslaget.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli nästa år, om den godkänns av riksdagen.

Lagrådet är en myndighet som granskar vissa lagförslag innan riksdagen röstar om dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT