Förslaget om ett Ungdomens hus uppstod efter att två motioner och två medborgarförslag lämnats in för hur man skulle nyttja den tomma Centralskolan. Bodens kommunfullmäktige beslutade sedan den 17 maj 2010 att lokalerna skulle byggas om för föreningsverksamhet men även viss kommunal verksamhet som Ungdomens Hus. Samma kommunfullmäktige upphävde senare sitt gamla beslut för att fastighetsförvaltningen konstaterat att byggnaden inte är lämpad för det lokalprogram som verksamheten önskar. Ombyggnationen bedömdes också bli omfattande och dyr.

Men Ahlman och Johansson överklagade det nya fullmäktigebeslutet till förvaltningsrätten. De ansåg att fastighetsförvaltningen inte kunnat specificera några kostnader trots påståendet att ombyggnationen blivit "för dyr". Centralskolans byggnad är i dag en kompletterande stadshusbyggnad. De klagande efterlyser en ekonomisk kalkyl av de smärre förbättringar som krävs för att Ungdomens hus ska kunna flytta in i byggnaden. Fastigheten där Ungdomens hus fanns tidigare när överklagan kom in är idag riven. Det som presenterats som lokal åt Ungdomens Hus är en mindre företagslokal ett stenkast från nuvarande Centralskolan. När det gäller klagomål på fullmäktigebeslut som man anser inte tillkommit i laga ordning så gäller det också för de klagande att visa på att beslutet är olagligt. Det finner förvaltningsrätten inte att politikerna har lyckats med. Därför avslås överklagandet.