"Födelsedagen avgör vem som får stanna"

Det nya lagförslaget om att ensamkommande ska få stanna och gå ut gymnasiet har mottagits med blandade känslor.

4 mars 2017 15:03

Förra veckan föreslog regeringen en lag till riksdagen som innebär att ensamkommande i gymnasiet och på språkintroudktion under vissa omständigheter kan få stanna och gå klart skolan.

Den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehålllstillstånd eller som har fått ett utvisningebeslut med uppskjuten verkställighet och ska få vara kvar endast till sin 18-årsdag, får istället stanna i Sverige och gå ut gymnasiet.

Efter gymnasiet ska permanent uppehållstillstånd beviljas om personen i fråga inom sex månader har skaffat sig ett arbete.

Lagen ska, om den röstas igenom av riksdagen, träda i kraft den 1 juni.

Men lagen möter kritik bland dem som engagerar sig för de ensamkommande. Unga som hinner fylla 18 år innan lagen träder i kraft riskerar att missa möjligheten. Det samma gäller ungdomar som fyller 18 år efter den 1 juni, men inte hinner kallas till intervju hos Migrationsverket före sin födelsedag på grund av de långa väntetiderna – som i dagsläget kan vara cirka 1,5 år.

– Allt är väldigt oklart. Den som läser tidningen kan tro att allting har ordnat sig nu, men risken är att lagen inte alls kommer hjälpa en stor andel av våra ungdomar. Det vi därför vill ha är amnesti nu direkt, för alla som har varit i Sverige längre än ett år, säger Meta Wiborgh i nätverket Kraftsamling för ensamkommande barn i Luleå, som i helgen ordnade en manifestation i centrala Luleå.

En av de mest brännande frågorna för gruppen ensamkommande är om Migrationsverket hinner behandla deras ärenden innan de fyller 18 år, förklarar hon.

– Det i sig är ju så vansinnigt absurt – om man fyller i maj eller augusti, ska det avgöra om du ska leva eller dö?

Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, som har varit med och drivit på lagändringen, hävdar dock att det är ett viktigt förslag som kommer att betyda mycket för de som berörs.

– Vi har verkligen jobbat så snabbt som möjligt med lagförslaget och det kommer att vara helt avgörande för väldigt många.

En av mina intervjupersoner är kvar i Luleå på grund verkställighetshinder eftersom han är minderårig, men har fått beslut om att han ska utvisas fyra veckor efter 18-årsdagen som inträffar kort innan lagen träder i kraft – vad gäller för honom?

– Förutsatt att personen uppfyller lagkraven och finns kvar i landet så räcker det för att omfattas.

Vad skulle kunna göra att utvisningen inte verkställs före 1 juni?

– Det kan vara många saker som påverkar. Det är jag inte rätt person att svara på. Jag rekommenderar att man vänder sig till exempel till sitt juridiska ombud eller Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!