Fler skolor med allvarliga brister ska stänga

Skolinspektionens möjligheter att stänga skolor med stora brister ska öka, enligt regeringen som tillsätter en utredare.

I dag finns möjlighet att stänga friskolor men inte kommunala.

15 november 2019 06:24
Vi vill att alla skolor ska vara bra skolor. Det är inte rimligt att skolor som under längre tid uppvisat allvarliga brister ska få fortsätta, utan då tycker vi att det är viktigt att man snabbare ska kunna agera mot de skolor som inte håller måttet, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson hos Centerpartiet, till TT.

Utredningen är en del av januariavtalet. Partierna är eniga om att ge Skolinspektionen ökade möjligheter att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala.

Oklart hur ofta

I dag kan Skolinspektionen inte lägga ner en kommunal skola. Däremot kan myndigheten besluta om så kallade statliga åtgärder för rättelse. Det har hittills skett en gång, i januari i år, när Skolinspektionen tog över ledningen på Storvretskolan i Botkyrka.

Att fristående skolor stängs har skett 26 gånger sedan 2010.

TT: Hur ofta kan det bli aktuellt att stänga en kommunal skola?

Det är en fråga som utredaren får titta på. Men vi ser att det är problem med skolor, oavsett huvudmannaskap, som inte levererar tillräckligt bra, säger Fredrik Christensson.

I dag tillåts dåliga skolor att fortsätta sin verksamhet alltför länge, anser han.

Det har ofta gått väldigt långt i de fall där det har skett att man har agerat. Därför vill vi titta på möjligheten att stänga skolor i ett tidigare skede. Sedan behövs andra verktyg, och det tittar vi på i andra delar av januariavtalet, för hur man kan undvika att ens hamna i den situationen.

Kommunens ansvar

Det kan finnas risker med att tillåta en möjlighet att lägga ner kommunala skolor. Om en friskola stängs har kommunen ett ansvar att ta över eleverna.

TT: Vad händer om den kommunala skolan, som kanske har flera tusen elever, stängs?

Kommuner har ett särskilt ansvar för eleverna som har rätt till en skola, det är en grundlagsskyddad rättighet. Exakt vad det kommer att landa i får utredaren själv fundera på, säger Fredrik Christensson.

Utredaren Johan Lundmark, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm, ska presentera sina förslag den 15 augusti nästa år. Målet är att ny lagstiftning ska vara på plats i januari 2022.

Fakta: Kan redan i dag stänga skolor

Om en skola – kommunal eller fristående – har allvarliga brister kan Skolinspektionen förelägga om, alltså kräva, åtgärder. Föreläggandena kan kombineras med vite, ett slags straffavgift, om skolhuvudmannen inte kommer tillträtta med bristerna.

Skolinspektionen kan vidare, om föreläggandena inte har effekt, dra in tillståndet för en fristående skola. Utan tillstånd kan skolverksamhet inte bedrivas. I praktiken betyder det att skolan måste stänga.

Skolinspektionen kan inte lägga ner en kommunal skola, alltså motsvarande att dra in tillståndet för en fristående skola. Däremot kan myndigheten besluta om statlig åtgärd för rättelse.

I extremt allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta att en skola ska stängas tillfälligt och med omedelbar verkan. Detta gäller både kommunala och fristående skolor och kallas tillfälligt verksamhetsförbud.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anja Haglund/TT