Fler livmoderbärare kallas till cellprov

Regionen höjer maxåldern och ansluter sig till ett nationellt system för att fler ska lämna cellprov för livmoderhalscancer.

25 januari 2019 10:40

Förra året ökade antalet fall av livmoderhalscancer i länet. För öka säkerheten kring uppföljningen av cellprov har Norrbottens barnmorskor utbildats i ett nytt journalsystem, provtagningsteknik samt vad som kommer genomföras i nästa steg i arbetet mot livmoderhalscancer. I och med att systemet kommer användas i hela Sverige kommer det att vara möjligt att se när det senaste provet är taget och när nästa prov ska tas, oavsett var i landet det har skett.

Senare under året kommer alla personer med livmoder som är över 30 år att undersökas för att se om de har HPV, ett virus som orsakar de flesta allvarliga cellförändringarna och livmoderhalscancer. De som drabbats av viruset kommer sedan att följas upp extra noga. I samma veva kommer cellprov även börja erbjudas för livmoderbärare upp till 70 år.

Livmoderbärare är ett begrepp som inkluderar alla personer med livmoder i och med att de som har livmoder inte behöver identifiera sig som kvinna.

Då lämnar du cellprov

Vart tredje år från att du som livmoderbärare fyllt 23 kommer en kallning från regionen att lämna cellprov. När du fyllt 51 till och med 64 blir det först vart femte år. En nyhet är att senare under 2019 kommer åldern att höjas till 70 år

De som inte lämnar cellprov tillhör den grupp som löper störst risk att få livmoderhalscancer, men man har också sett att något fler av de som lämnar cellprov får cancer jämfört med tidigare.

Källa: Region Norrbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Stjernström