Fler förtjänar hopp om en bättre framtid

Att motverka utanförskap, framförallt bland invandrargrupper, är svårt att göra när det gäller vuxna. Desto större möjligheter finns det för barnen.

6 mars 2017 06:00

Det är ett känt problem att ungdomar från studieovana hem mindre ofta väljer att gå vidare till studier på högskolenivå.

Idéer för att motverka detta dyker upp titt som tätt, och nu är det Malmö högskola som tagit initiativ. Forskarna menar att barnen måste uppmuntras till högre studier redan på mellanstadiet.

Ett barns tankar om sin egen framtid kan komma tidigt eller sent, vara orubbliga eller ombytliga. Men det är utan tvekan så att de finns där i någon form redan när barnet är tio till tolv år. Och det är då initiativtagarna från Malmö högskola nu vill plantera en framtidsbild i form av universitets- eller högskolestudier. Detta kan ske till exempel genom att barnen får besöka en högskola, prata med forskare och studenter, eller på ett lekfullt sätt prova på läroverkets resurser.

Det handlar om att visa barn att det är fullt möjligt för dem att i framtiden studera vid högskola eller universitet. Något som för barn till föräldrar utan högre utbildning har varit avlägset blir nu plötsligt påtagligt och närvarande.

Det kan också finnas en stor poäng i att uppmuntra till detta redan på mellanstadiet, eftersom risken finns att det är för sent när barnet blivit äldre.

För barn som börjar högstadiet eller gymnasiet med inställningen att det är deras sista tre år i skolan kan det vara svårt att ändra framtidsplaner.

Samtidigt kan inspirerande framtidsplaner hjälpa en elev som har det tungt. Det är lättare att prestera om du har ett annat mål än att bara ta dig igenom skolan.

Vid sidan av ungdomar från studieovana hem vill många också övertyga flickor och kvinnor att söka mansdominerade utbildningar, exempelvis med teknisk inriktning. Men när politiker försöker sig på detta förvirras ofta uppmuntran med subventioner och tvång. Vi har sett exempel i form av Socialdemokraternas idé om obligatoriskt gymnasium och digitaliseringskommissionens förslag att kvinnor som läser teknik skulle få sina studieskulder avskrivna.

Uppmuntran är inte tvång, och tvång leder inte automatiskt till uppmuntran. Initiativet från Malmö högskola handlar om att göra högre studier till ett naturligt val i mängden.

Att motverka utanförskap, framförallt bland invandrargrupper, är svårt att göra när det gäller vuxna. Desto större möjligheter finns det för barnen. Men då måste de också få en annan föreställning om framtiden än den som finns i hemmet.

Närkontakt med högskolor och universitet på mellanstadiet kan vara ett bra sätt att göra det på. Det är bättre än subventioner, särbehandlingar och tvång. Och betydligt bättre än bristande framtidstro.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!