Finland Finland och Norge planerar att gemensamt bygga en järnväg från finska Rovaniemi till norska Kirkenes. Bygget beräknas kosta cirka 2,9 miljarder euro, och stå klart till november 2030, visar en rapport som de bägge ländernas regeringar presenterat.

Syftet med att bygga ishavsbanan är att utveckla handel och kommunikationer i den nordliga regionen. Tanken är att järnvägen ska anknyta till den planerade undervattenstunneln mellan Finland och Estland.

Den arktiska järnvägen är ett viktigt europeiskt projekt som skulle skapa en kortare förbindelse mellan det norra, arktiska Europa och kontinenten. Förbindelsen skulle förbättra villkoren för många industrier i norr, säger Finlands transport- och kommunikationsminister Anne Berner.

En norsk-finsk arbetsgrupp ska nu fortsätta utreda ishavsbanan, och bland annat gå igenom olika finansieringsmodeller, rapporterar Yle.