Åtta av tio tusen invånare vaccinerades 2014, enigt en undersökning beställd av Astma-Allergiförbundet.

Riksgenomsnittet lyder på 15 av tio tusen invånare.

Resultatet kan bero på att norrbottningarna inte är allergiska och inte behöver vaccin, men det tror inte förbundet.

I Halland får 40 personer per 10 000 invånare

tillgång till allergivaccination. I Norrbotten, Jämtland

och Västernorrland får åtta personer

per 10 000 invånare tillgång till behandlingen.

– Oavsett var du bor landet ska du ha samma rätt

till vård och behandling, säger Maritha Sedvallson,

ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

– Att möjligheten

till allergivaccination är så olika stämmer

illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen, ”en god

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Under 2014 ökade sju landsting sin användning av

allergivaccination. Denna ökning berodde på en

ökad användning av allergivaccination i tablettform.

I topp bland landstingen ligger alltså Halland och Gotland, medan landstingen i Norrland ligger under riksgenomsnittet genomgående.