Fängelse för demokratiaktivister i Hongkong

24 april 2019 06:16

Två av tre grundare till Hongkongs demokratirörelse Occupy Central döms till fängelse för brott mot den allmänna ordningen.

Chan Kin-Man, 60 år, och Benny Tai, 54, ska sitta 16 månader var enligt en domstol i Hongkong, medan medgrundaren, 75-årige Chu Yiu-Ming, klarar sig undan med villkorlig dom, bland annat på grund av sin höga ålder.

Fängelsestraffen lindras med två månader vardera tack vare goda vitsord och att de tidigare varit ostraffade, enligt domaren. Samtliga tre nekade till brott.

Dessutom dömdes ytterligare två aktivister till åtta månaders fängelse. En av dem, Raphael Wong, protesterade högljutt när han fördes ut ur rättssalen efter avkunnad dom:

Vårt mål att uppnå allmän rösträtt står fast... detta förändrar ingenting, sade han.

Anklagelserna härstammar från 2014, då Occupy Central tillsammans med den så kallade paraply-rörelsen tidvis lamslog Hongkongs gator med krav på stärkt demokrati i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters-AFP