EU-miljarder till stålindustrin i Norrbotten

Basnäringarna i regionen får stöd på flera miljarder kronor för att ställa om till en mer hållbar produktion. ”Det är oerhört glädjande”, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

27 mars 2020 13:30

EU-kommissionen och regeringen har beslutat om att ge 670 miljoner kronor via EU-fonden "Just transition" till industrin i övre Norrland för utvecklingen av en klimatvänlig produktion. Målet är att minska utsläppen av koldioxid i regionen.

– Regeringen delar kommissionens mening och föreslår att fonden för rättvis omställning bör satsas på åtgärder för en klimatomställning av industrin i Övre Norrland, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Utöver 670 miljoner kronor tillkommer cirka 990 miljoner kronor från EU:s socialfond eller regionalfond samt 2, 47 miljarder kronor från den svenska staten. Om alla förslag går igenom handlar det totalt om drygt fyra miljarder kronor. 

– Det går helt i linje med EU:s landrapport där stål- och gruvindustrin i Norrbotten prioriteras i klimatomställningsarbetet. Detta blir också ett viktigt verktyg för att snabbt få tillbaka Norrbotten till den position som var innan Coronaspridningen, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors.

En satsning som troligtvis blir aktuell för pengarna är Hybrit. Projektet syftar till att skapa en fossilfri produktion av stål. Satsningen ägs gemensamt av Vattenfall, SSAB och LKAB och Luleå Tekniska Universitet bidrar med grundforskning.

"Med hjälp av de nu beslutade medlen för omställning skulle utvecklingen av Hybrit kunna påskyndas med flera år", skriven regionen på sina hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Olofsson