Rasmus Jonsson, projektledare på Göteborgsregionen avdelning utbildning, åker runt och besöker alla EU-ambassadörsskolor. På onsdagen var han för första gång i Norrbotten och besökte Björknäsgymnasiet ett par timmar.

– Den här skolan och 24 andra skolor gick med i europaparlamentets ambassadörsskolprogram förra året. Sedan har det tillkommit 25 nya skolor i år, säger han.

Europaparlamentet har av Göteborgsregionen upphandlat att den ska hålla i det pedagogiska innehållet i programmet och utbildningsdagarna, som genomförs med skolpersonal i Stockholm, seniorambassadörerna.

– Vi ska utvärdera, utbilda, coacha och följa skolornas arbete för att se hur det utvecklas. Sedan är det europaparlamentet som certifierar skolorna, säger Rasmus Jonsson.

Många av skolorna fick besök redan förra året, men inte alla. Så nu får resten av de skolorna som gick med i programmet förra året besök.

– Jag tar del av deras arbete och planer framåt. Jag lyssnar på eleverna, juniorambassadörerna, vad de har jobbat med.

Han pekar på att kunskapen om EU i Sverige är låg, samtidigt är det många beslut på exempelvis kommunnivå som påverkas från början av EU-lagstiftning.

– Vi kan se att valdeltagandet till europaparlamentet är lägre. Man har sett från parlamentets håll i hela EU att det är viktigt att stärka kunskapen om EU och parlamentarisk demokrati.

Programmet är ett sätt att öka kunskapen, dels för att eleverna själva ska kunna ta del av den parlamentariska demokratin och göra välgrundade val, dels för att juniorambassadörerna med stöd av seniorambassadörerna ska sprida kunskapen vidare till skolan i helhet, kompisar och allmänheten runt om.

Ansökan att bli EU-ambassadörsskola nästa år är öppen nu. Rasmus Jonsson vet dock inte hur länge programmet ska pågå. Det styr Europaparlamentet.

Han tycker det är väldigt roligt och inspirerande att besöka skolorna.

– Man ser att de är intresserade av detta och jag tycker det är roligt att lyssna på dem när de berättar vad de har gjort. Jag hoppas att de är lite stolta över att de är certifierade av europaparlamentet för snart ett år sedan och att de fortsatt driver ett gott arbete med att sprida EU-kunskap. De är en del av ett större sammanhang. Det här programmet finns i nästan alla EU-länder.

Erik Öyen går andra året på samhällsprogrammet och förklarar att ambassadörsprogrammet har givit dem mycket mer kunskap.

– Annars hade man inte tagit samma initiativ till att prata om EU och lära sig mer om EU:s olika organ. Det har tillfört mycket allmänbildning.

Han tycker det är roligt att diskutera EU-frågor med sin pappa och vidareförmedlar kunskap till sin yngre bror.

Erik Öyen anser att det är bra att Rasmus Jonsson besöker ambassadörsskolorna ute i landet.

– Det visar att de bryr sig, så att vi inte bara är ännu en skola som är med i det här projektet.