Ersnäsbornas kamp för sin skola

Barn, föräldrar och andra engagerade stod enade under lördagens manifestation.

19 september 2019 16:20

Carin Sundén, 360-bloggare i Sörbyarna, är själv engagerad i kampen för att bevara skolan i Ersnäs. Här ger hon en personlig rapport från en av manifestationerna. 

Lördagen var klar och solig när barn, föräldrar och andra engagerade klev på den abonnerade bussen som gick till manifestationen som Hela kommunen skall leva och lära arrangerade. I Ersnäs kämpar man mot kommunens förslag att minska antalet skolenheter i Sörbyarna. Förslaget innebär att skolan i byn är nedläggningshotad. 

Både förhoppningar och farhågor fanns hos samtliga. Mikael Lund, pappa som har två barn i skolan är hoppfull. 

– Politikerna skall tänka om. Protesterna är livliga både från barn, föräldrar och många lärare. Vi vill inte ha det här. 

Monica Johansson menar att ”Niklas ändrar sig inte” (anm Niklas Nordström (S) kommunalråd). Hon lastar in en protestskylt i bussens lastutrymme och fortsätter. 

– Vi vill vara med och bli aktivt lyssnade på. Inte bara höra samma mantra från Emma Engelmark. 

Aktiviteterna och mötena har avlöst varandra i byn för att skapa opinion och förståelse för ett så, ur bybornas och motståndarnas synpunkt, forcerat och dåligt genomarbetat beslutsunderlag/förslag. 

Det har varit dörrknackningskampanjer och så kallade Greta-sittningar utanför stadshuset hela veckan innan manifestationen. Barnen har gjort skyltar till lördagens match. I bussen har redan några barn satt sig och ser fram emot att vara med i tåget. 

Många insändare har skickats in från enskilda och hela föreningslivet i byn för att väcka opinion och uppmärksamhet. Sven Persson har varit aktiv i skrivandet till kommunen och hans förhoppning var att många människor skall fylla stadens centrum. 

– Manifestationen är ett resultat av att många engagerat sig. Detta är en framtidsfråga och vi vill att kommunledningen skall lyssna riktigt noga, säger Sven. 

Annika Seger har inte nu några barn i skolan men känner att det är en viktig landsbygdsfråga att ha kvar skolor för de yngre barnen i närområdet. 

– Vi nyttjar vår demokratiska rättighet att visa vårt missnöje. Jag vill att alla beslutsfattare förstår vidden för samhället av ett beslut som detta som föreslagits, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carin Sundén