Enkelt råd kan hjälpa många äldre se bättre

Många äldre ser mycket sämre än de själva tror.

En studie visar att sex av tio 70-åringar skulle kunna förbättra sin syn genom att byta styrka på sina glasögon eller skaffa glasögon för första gången.

14 januari 2020 20:57
Försämringar av synen kan komma smygande. Att få sämre syn kan pågå under en längre tid, och man vänjer sig vid det och förstår inte riktigt att man ser dåligt, säger Lena Havstam Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Studien omfattar 1 200 70-åriga göteborgare som fått svara på en enkät. Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har sedan undersökt synen på 560 av dem. Och resultatet är tydligt. De allra flesta är nöjda med sin syn, men överskattar hur bra de faktiskt ser.

De äldres uppfattning om sin syn stämmer ofta dåligt överens med verkligheten. Över hälften, 61,5 procent, skulle kunna få betydligt bättre syn sin genom att få glasögon med rätt styrka.

Ett gott råd

Med små medel kan synen förbättras avsevärt. Lena Havstam Johansson har därför ett gott råd till alla äldre.

Kontrollera din syn regelbundet hos en optiker och se till att du får rätt glasögon, säger hon.

Det är främst förmågan att se kontraster som gör att de äldre upplever sig ha dålig syn, visar studien. Nedsatt synskärpa eller synfältsdefekter har inte lika stor inverkan på hur man uppfattar sin synförmåga.

Fel styrka på glasögonen är lika vanligt bland män som kvinnor, men i studien hade männen överlag bättre syn än kvinnorna.

Grå starr

En förklaring till skillnaden är att ögonsjukdomen grå starr är vanligare bland kvinnor än bland män. I studien hade 27 procent av kvinnorna grå starr, medan siffran för männen var 19 procent.

Att regelbundet besöka en optiker är också ett sätt att tidigt upptäcka om man drabbas av ögonsjukdomar.

Om man inte får upp synförmågan med hjälp av glasögon kan det vara något som är fel. Och det upptäcks när man gör en synkontroll hos en optiker, säger Lena Havstam Johansson.

Även om studien är gjord på personer i Göteborg tror hon att uppgifterna gäller i stort.

Personerna som undersökts har utvalts slumpvis ur hela gruppen. Vi tror att siffrorna är representativa för landet.

Den vetenskapliga artikeln, där studien presenteras, är publicerad i tidskriften Acta Ophthalmologica och är en del av den stora befolkningsstudien H70 som pågått vid Göteborgs universitet sedan början på 1970-talet. Den syftar till att ge en bild av hur det varit att bli äldre i olika generationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Dagson/TT