Efterlyser berättelser från andra världskriget

I höst tas det femåriga dansprojektet ”Mångfaldens magasin” i mål.

1 juli 2019 09:30

Men den ursprungliga visionen gick så att säga upp i rök när de gamla "Tyskmagasinen" brann upp en midsommarhelg för några år sedan.

– Ambitionen var ju att femte året skulle vi flyttat in i magasinen. Nu får vi istället inviga vår nya lokal på Ålvägen, säger Per Sundberg.

Under fyra år har dansprojektet ”Mångfaldens magasin” satt upp en dansföreställning ute i Karlsvik där de forna ”Tyskmagasinen” låg. Och redan när projektet drog igång för fem år sedan var planen att femte och sista året skulle dansserien avslutas med en gestaltning av nutiden med ett steg in i framtiden. Men när magasinen brann upp fick de tänka om. En första idé var att anordna en dansfestival.

– Men så fick vi pengar till att starta Dansinitiativet och dessutom en ny lokal med anpassad dansscen. Då bestämde vi oss för att göra samproduktionen ”Morgondagens vittnen” tillsammans med koreografen Benno Voorham istället. En produktion med samma tema men utan samma starka fokus på en plats, säger Per Sundberg.

Han har tidigare koreograferat produktionerna inom ramen för dansserien ”Mångfaldens magasin”. I ”Morgondagens vittnen” kommer han dock främst att medverka som en av fyra professionella dansare.

– Jag är just nu ansvarig för att få i ordning Dansinitiativets danslokal. Det hade varit svårt att hinna med att själv göra en dansproduktion, säger han.

”Morgondagens vittnen” har en liten annan ingång.

– Jag låter äldre människor som minns andra världskriget möta nyanlända som flytt krig – berättelser där dåtid möter framtid, berättar Benno Voorham via Skype. Han befinner sig just nu i Bukarest men återvänder till Luleå i början av augusti för att fortsätta samla berättelser och senare färdigställa dansproduktionen som har premiär i september.

”Morgondagens vittnen” har redan uppförts i Hammerfest, Norge och kommer efter nedslaget i Luleå att vandra vidare till Rovaniemi, Finland.

– Erfarenheterna från andra världskriget skiljer sig mycket åt mellan de nordiska länderna. Under den tyska belägringen var det många som flydde från Hammerfest. Dessa äldre berättelser gestaltades tillsammans med berättelserna från nyanlända från Syrien och Eritrea i en föreställning där professionella danskonstnärer och amatörer stod på scenen samtidigt. Min vision är nämligen att deltagarna i en dansproduktion ska äga föreställningen, inte jag. Därför jobbar jag mycket med improvisation och utifrån deltagarnas egna erfarenheter, säger Benno Voorham.

Nu söker han och Per Sundberg framför allt äldre människor i Luleå- och Bodenområdet som är villiga att delge sina minnen från andra världskriget.

– Vi söker även äldre med rötter i Norge som flyttat till Sverige eller de som växte upp under andra världskriget. Deras berättelser och historier från nyanlända människor med erfarenheter från samtida krig utgör grunden till föreställningen, säger Per Sundberg.

Fotnot: ”Morgondagens vittnen” kommer att ha premiär lördag den 7 september samma helg som Dansinitiativets nya lokaler invigs.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!