Dyster bild av rasismen i USA

Ta-Nehisi Coates har skrivit boken, ”Vi hade makten i åtta år - En amerikansk tragedi”, om de vitas förtryck av svarta i USA. Alltså en bok om rasism.

3 juni 2019 10:39

Boken består av berättelser, essäer, skrivna strax innan och under Barack Obamas åtta år som president.

De handlar alla om förtryck och rasism. En del av boken handlar om en konservativ syn bland vissa svarta, som lägger skulden främst på de svarta själva för deras situation och att det är upp till dem att ta sig ur den. Där bortses från de nedtryckande strukturer i samhället som svarta har att leva under, sedan slaveriets tid.

En annan del av boken handlar om skadestånd, för det historiska slaveriet. Likt det som (Väst-)Tyskland fick betala till staten Israel för krigsbrottet förintelsen av judar under andra världskriget.

Och en del handlar om bostadspolitik och de diskriminerande inslag som funnits i den och som verkat till de svartas nackdel. Ytterligare en del handlar om kriminalpolitik.

På slutet fokuserar Ta-Nehisi Coates mycket på politik och Trump, den första (de facto) vita presidenten vars valvinst kan ses som en motreaktion mot Obama, den första svarta presidenten.

Coates är författare och intresserad av skrivande och att förbättra skrivandet. Han tar upp det flera gånger och nämner sin utveckling som författare och relaterar till författare. Dessa delar kan vara intressanta men skymmer annat i boken.

I texterna nämns amerikanska fall, personer, platser, inrättningar, händelser. Ofta är det välskrivet. Men för en svensk kan det vara svårt att förstå vissa av dem, vad de är. Texterna ställer krav på en viss förförståelse.

Terminologin är delvis främmande för en svensk, exempelvis begreppet ras (vit, svart).

Boken är väldigt nedslående i sin genomgång av diskriminering av svarta. Och över de, som författaren framhåller, rasistiska strukturer som ännu är starka och användbara i politik och samhällsliv. Det är en känsla av uppgivenhet som breder ut sig vid läsningen. Särskilt när nuläget med Donald Trump och hans politik, i grunden en vit identitetspolitik och dåligt maskerad rasism, mobiliserat vita väljare i alla samhällsklasser till stöd för honom.

Coates lyfter fram rasismen som den överordnade dimensionen till varför människor röstar som de röstar och tenderar att underskatta andra förklaringar.

De republikanska väljarna är också mot abort, för att bära vapen, hårda straff och dödstraff, låga skatter och en rad annat. De röstar på partiet och dess kandidat även till presidentposten trots Trumps eventuella rasistiska tendenser.

Boken ger en dålig, men nyttig, eftersmak. Tyvärr ser man dystert på USA efter läsningen.

Litteratur

Vi hade makten i åtta år - En amerikansk tragedi Ta-Nehisi Coates Översättning till svenska: Eva Åsefeldt Norstedts
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Sundberg