Dog av sin medicin

Hon visste inte hur farlig hennes medicin kan vara.

– Mamma hade inte behövt dö, det var så fruktansvärt onödigt, säger dottern.

25 september 2013 11:31

Elvy Lundberg i Råneå hade fyllt 70 men var pigg och aktiv – hon jobbade vidare inom äldreomsorgen trots att hon passerat pensionsåldern.

Natten mot den 6 augusti dog Elvy på Sunderby sjukhus efter att hastigt ha insjuknat. Hon blev förgiftad av sin egen medicin.

– Allting gick jättefort, vi fattade aldrig vad som hände, säger Ann-Kristin Lundberg, ett av Elvys fyra barn.

Ann-Kristin Lundberg arbetar som röntgensjuksköterska men hon misstänkte inte den diabetesmedicin som modern tog.

– Men mamma är obducerad och hon blev förgiftad av sin medicin. Men hade hon vetat att medicinen kan vara farlig så hade hon inte fortsatt med den utan sökt hjälp, säger Ann-Kristin Lundberg.

I dag vet hon att Metformin kan vara dödlig. Det framgår bland annat av den information som medföljer förpackningen (bipacksedel).

Elvy Lundbergs barn har anmält moderns dödsfall till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ann-Kristin Lundberg har efter moderns död talat med andra diabetiker och upptäckt att de inte heller känner till medicinens dödliga biverkning.

– Detta måste komma ut. Jag vill inte att fler drabbas, säger hon.

Några dagar innan hon avled drabbades Elvy Lundberg av kramper och tvingades sjukskriva sig. Hon kräktes också våldsamt. Hon blev dock bättre dagen efter och jobbade två nattpass den första helgen i augusti. Men på måndagen blev hon åter sämre och ringde dottern.

– Hon trodde att det var magsjuka, berättar Ann-Kristin.

På kvällen förvärrades Elvy Lundbergs tillstånd och dottern tillkallade ambulans. Den dröjde dock.

– Det tog för lång tid, jag ringde klockan 20:57 och 22:15 kom mamma till Sunderbyn, säger Ann-Kristin.

Hon berättar att det även tog tid för läkarna att ställa diagnos. Modern blev snabbt sämre och avled vid tvåtiden på natten, trots upplivningsförsök. Alla barnen var då på plats.

Dödsorsaken var mjölksyraförgiftning, orsakad av Metformin. En dialys kunde ha ändrat utgången och var beställd. Men för sent.

– Mamma fick aldrig veta att om man får kräkningar och diarré och äter Metformin så måste man sluta ta medicinen och söka vård. Om hon vetat det skulle hon levt i dag, säger Ann-Kristin Lundberg.

Laktatacidos (mjölksyraförgiftning) är ett tillstånd av metabol acidos som kan drabba diabetiker (typ 2) som behandlas med metformin.

Vanliga symtom är hyperventilation, kräkningar, diarré och diffus buksmärta.

När diabetiker som behandlas med metformin blir akut sjuka ska vården alltid misstänka laktacidos.

Från bipacksedeln: "Om du får symtom på störningar i mjölksyrabalansen (mjölksyraacidos) såsom magsmärtor, kräkningar, muskelsmärtor, slöhet och andningssvårigheter bör du omedelbart kontakta sjukhus."

Även personer med lever- eller njurproblem ska undvika Metformin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Köjs 0920/26