Facken varnar för allvarliga konsekvenser

Fackförbunden inom olycksdrabbade branscher rasar över nedskärningarna som hotar Arbetsmiljöverket.

Även Arbetsmiljöverket lyfter ett varningens finger.

25 oktober 2013 11:58

LO-distriktet i Norra Sverige påminner om den tragiska olyckan som nyligen inträffade på SSAB där två arbetstagare miste livet. Att Arbetsmiljöverket kort därefter flaggar för nedskärningar är inget LO hyllar, särskilt inte då myndigheten under den senaste åren även fått minskade anslag.

Även Byggnad befarar en försämrad arbetsmiljö och hänvisar till den senaste veckans händelser där fyra byggnadsarbetare dött på jobbet.

Ser en hotbild

Åsa Sjöström Ross är arbetsmiljöinspektör samt ordförande för Saco i Luleå. Hon

är bekymrad över att myndighetens anslag ska minskas med två procent då arbetsmiljöverket själva fattat beslutet att det bland annat ska ske genom att 60 procent av pensionsnedgångarna inte ska återbesättas. Medelåldern är hög bland inspektörer i Sverige.

– Det får konsekvenser att vi blir färre, konstaterar hon.

Därtill anser Arbetsmiljöverket med hänvisning till länets befolkningsunderlag att antalet inspektörer fortfarande är alldeles för många.

– Vi ser en hotbild i att vi blir färre och färre, samtidigt begär allt fler vår hjälp. Det får konsekvenser för arbetsmiljöer, tillsyn är viktigt som påtryckningsmedel för att säkra att arbetsgivaren följer lagstiftningen. Det är så mycket annat som styr, pengar bland annat och då kan man glömma bort arbetsmiljön. I kommuner och landsting ser man ofta att resursbrist slår jättehårt på personalen som får hög arbetsbelastning. Jag skulle nästan vilja beskriva det som kris.

Riskutsatta näringar

Åsa Sjöström Ross befarar också att myndighetens egna inspektörer ska få en försämrad arbetssituation då regionen blir större.

– Tanken är att vi ska jobba i hela regionen, vi får resa mer då vi får större geografiska områden att jobba emot samtidigt som vi är färre och de ställs högre krav på oss att vi ska ska producera inspektioner.

Även chefen för Arbetsmiljöverket i länet, Anita Israelsson är kritisk till förslaget:

– I utredningen har man inte tittat på hur riskutsatta de näringar är som finns i området, påpekar hon.

Bakgrund:

Från årsskiftet föreslås antalet kontor inom Arbetsmiljöverket att minska. För länets del innebär det att distriktet i Luleå försvinner och blir till ett filialkontor till region nord där Umeå blir regionkontor.

Luleås administravia personalen samt juristen placeras i Umeå, totalt rör det sig om fem personer.

Administratörerna ska ersättas med ett it-stöd till inspektörerna. It-stödet ska var till hjälp vid bland annat bokningar av besök samt mejlkontakter.

I utredningen finns även ett förslag att Region nords inspektörer ska minska från dagens 35 till 25-23 stycken, totalt i Luleå finns i dagsläget nio inspektörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!