Ser problem inom hemsjukvården

Vårdförbundet oroas över problem som uppstått efter att kommunerna övertagit hemsjukvården från landstinget.

21 oktober 2013 17:07

Vårdförbundets avdelningsordförande i Norrbotten Katarina Johansson skriver till Bodens kommun. Inkörningsproblem och bristande rutiner skapar risker och äventyrar patientsäkerheten, menar förbundet efter systemskiftet som skedde vid årsskiftet.

Svårigheter uppstår med att läsa journaler, med medicinlistor och informationsöverföring. Efter att Vårdförbundet i september träffade länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor förstärktes bilden av läget.

Katarina Johansson vill föra diskussion med Bodens kommun i syfte att förbättra situationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!