Smutsig makadam måste bort

Kommunens tekniska förvaltning vill lägga förorenad makadam på Bergnäset.

Kommunens miljökontor menar att den måste bort.

4 oktober 2013 15:54

I samband med att den gamla vägen förbi Kallax företagsstad rivs har det uppstått en debatt om var gammal asfalt och annan beläggning ska förvaras.

Mätningar har visat att massorna består av "tjärindränkt makadam" och att det i vissa fall förekommer höga PAH-värden (polycykliska aromatiska kolväten).

Tekniska förvaltningen vill dock använda de mindre förorenade massorna för "terrängmodellering" och täcka över det mer smutsade på plats, en form av slutförvaring.

Men varken miljökontoret eller länsstyrelsen menar att det är lämpligt av miljöskäl. Det finns risk att föroreningarna lakas ut i marken. Och här får man stöd av tekniska förvaltningens egen VA-avdelning som påpekar att Bergnäset är en vattentäkt med hög prioritet för vattenförsörjningen i Norrbotten.

Den tekniska förvaltningen klagar dock på att närmaste deponi för den tjärsmutsade makadamen finns i Umeå. Det innebär dyra, trafikfarliga och miljöskadliga transporter.

Frågan kommer upp i miljönämnden i nästa vecka. Ett troligt beslut är att den mer förorenade makadamen måste bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!