Tummen upp för kommunen

Flera positiva omdömen efter Skolinspektionens tillsyn i Övertorneå.

–  Det finns en tydlig styrning och ledning från kommunnivå, säger Stefan Persson, ansvarig för tillsynen.

19 september 2013 15:26

I samband med tillsynen genomfördes ett möte i kommunen med representanter från Skolinspektionen, ledningsgruppen för barn- och utbildningsnämnden samt politiker i nämnden.

–  Det var många positiva omdömen som framkom i diskussionen. Vi har haft en intressant dialog som har gett oss goda idéer om fortsatt arbete för ännu bättre resultat, säger barn- och utbildningschef Maarit Enbuske.

Enligt Skolinspektionen uppfyller utbildningsverksamheten vid kommunens förskolor, fritidshem och skolor gällande nationella krav. Vidare ligger kunskapsresultaten i de nationella ämnesproven för årskurs 3 över riksgenomsnittet och för årskurs 6 ligger resultaten i vissa ämnen något över och i vissa något under riksgenomsnittet.

Brett utbud

Positivt, menar inspektionen, är också att gymnasieskolan och vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbildningsutbud till följd av kommunens samverkan med Utbildning Nord. Stefan Persson vid Skolinspektionen, som har ansvarat för tillsynen i Övertorneå, menar att det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat på central nivå.

–  Men kvalitetsarbetet på skol- och verksamhetsnivån behöver stärkas för att förbättra måluppfyllelsen och för att vidta åtgärder så att alla elever ges förutsättningar att nå kunskapskraven, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!