Fria ord: Återstår att se hur LKAB sköter sig

11 september 2013 08:07

Svar på LKAB:s med fleras debattartikel i Kuriren den 2 september.

LKAB MÅLAR upp en vacker bild där man skyddar och bidrar till biologisk mångfald inför gruvbrytning vid Mertainen. Det återstår verkligen att se om LKAB tar höga naturvärden i omgivningen på allvar, och respekterar att oersättlig natur ska skyddas. Ännu har vi inte sett några tecken på det.

Naturskyddsföreningen har i utgångsläget inte motsatt sig gruvbrytning vid Mertainen men vi är mån om att man undviker svåra skador på natur och miljö. Det är LKAB:s sak att bevisa att man bevarar urskog och andra oersättliga naturtyper som finns i anslutning till platsen för brottet.

Som det är nu planerar LKAB att dumpa sprängstensmassorna, som egentligen går att flytta någon annanstans, i en högklassig gammelgranskog med urskogskaraktär och botaniskt rika stråk av blommande högörter. Det finns även uppgifter om att andra viktiga biotoper ska göras om till industrianläggning.

LKAB verkar förlita sig helt på så kallade kompensationsåtgärder, i så hög grad att det tycks bli ett avlatsbrev för att skaffa gott miljörykte. Kompensation kan fungera i de fall naturvärden som förloras inte är unika, om andra hotade naturområden löses in som ersättning. Men kompensation finns inte i verkligheten om man förstör oersättliga biotoper. Och kompensationsåtgärder är en låtsaslek om man köper in områden som ändå skulle skyddats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län Per-Erik Mukka, ordförande i Naturskyddsföreningen i Kiruna