Struntade i att anmäla oljeläckage

Ett av Green Cargos lok läckte olja på Northlands omlastningsterminal i Pitkäjärvi men företaget anmälde aldrig händelsen till kommunens miljökontor.

29 augusti 2013 11:11

Det var den 20 augusti som anställda vid Green Cargo upptäckte att det läckte olja från en oljeavskiljare på ett av loken. Någon sanering genomfördes inte och inte heller anmäldes händelsen till berörda myndigheter.

– Eftersom det inte var någon pöl någonstans och det var utspritt över en längre sträcka så gör man ingenting, förutom att man självklart åtgärdar källan, säger Johan Sandström, miljöchef på Green Cargo.

Enligt honom är det en sträng som är cirka 20 centimeter bred där gruset har missfärgats.

Borde anmält direkt

Miljökontoret fick dock en anmälan från Northland, i vilken det enligt uppgift ska handla om en sträcka på 200-300 meter.

– Det är illa, det är inte alls bra att de inte anmäler. Det borde de ha gjort direkt, säger kommunens miljöchef Anders Fjällborg.

Efter att Kuriren varit i kontakt med Green Cargo lovar de att ta kontakt med kommunen.

– Nu när det kommer upp så ska jag ta kontakt med kommunen och stämma av med miljökontoret. Det finns normer för när man sanerar eller inte, säger Johan Sandström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!