Hoppas på skyttecenter till nästa år

Går allt som planerat kommer ett skyttecenter att byggas i Vuono nästa år.

- Vi hoppas det blir så, säger Allan Fjellvind, fritidschef vid Haparanda stad.

29 augusti 2013 07:48

Tanken är att samla all form av skjutande till ett gemensamt skyttecenter i Vuono, Haparanda. Redan i början av 1970-talet fanns funderingar på att utveckla den befintliga skjutbanan på platsen till ett mer omfattande centra. Av någon okänd anledning blev det inget bygge, men de ritningar som då togs fram går i stort sett att använda i dag.
– I grunden är detta inget kommunalt projekt utan drivs av skytteföreningarna i kommunen, tillsammans har de bildat Haparanda skytteallians. Nu är de intresserade av att få finansiering utifrån och där kommer vi in eftersom fastighetsägaren, fortifikationsverket, inte säljer till föreningen utan enbart till kommunen, säger Allan Fjellvind.
Tanken är att skyttealliansen på sikt ska förvärva anläggningen till samma pris som kommunen köper in den för.
Förhandling pågår
Det rör sig om drygt 30 hektar mark som kommunen i så fall köper. Men än finns inget kommunalt beslut och förhandling om priset pågår. Fortifikationsverket har värderat marken till dryga 600.000 kronor.
– Vårt förslag är ungefär 100.000 kronor lägre då vi anser att den verkningsbara skogen inte är så värdefull på grund av mycket ammunition och järnskrot i träden som inte betingar något högre värde. Men jag tror nog att vi kommer att komma överens, säger Allan Fjellvind.
Locka unga
I kommunen finns i dag flera små och i många fall dåligt underhållna skjutbanor som kan utgöra vissa miljöproblem. Att samla all form av skjutning på ett och samma ställe tror Fjellvind och Haparanda skytteallians vore bra ur många aspekter.
–  Dels skulle det ligga centralt, bara fyra kilometer från centrum, vilket i sin tur kanske skulle kunna locka fler ungdomar in i skytteverksamheten. Förhandlingarna i frågan har tagit lång tid och är långt ifrån färdiga, men vi hoppas att det nu äntligen ska bli av, säger Allan Fjellvind.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson 0922/14840