"Ett bakslag för byn"

Att den så kallade barktippen förordas som deponiställe när Notviken ska saneras väcker känslor.

– Kvicksilvertippen blir som en våt filt över våra framtidsdrömmar, sade Mattias Lundborg.

21 augusti 2013 08:31

Som Kuriren berättade tidigare i veckan är ett beslut taget att kvicksilverförorenat slam i Notviken ska upp från botten. Arbetet kommer att utföras med statsbidrag och kostnaderna beräknas till runt 130 miljoner kronor.

Så långt har projektets representanter och de boende i närområdet i Karlsvik en samsyn.

Men när Marianne Kallin, ansvarig på Luleå kommun, och Christina Jonsson, inhyrd expert i ämnet, skulle informera boende i Karlsvik hur projektet fortskred visade sig missnöjet återigen.

Att ledningen bestämt sig att förorda den så kallade barktippen som deponiplats de kvicksilver sjuka muddringsmassorna var anledningen.

– Det här är ett bakslag för byn. Det är inte direkt så att fastighetsvärdet kommer att öka i och med att ni gör det här, sade en av 30-talet Karlsviksbor som samlats för att lyssna och tycka till.

Och trots att Christina Jonsson bedyrade att tippen först kommer att renas på gamla synder och sedan förseglas med jordmassor och en gummiduk, kom tung kritik från flera håll.

Trebarnspappan Mattias Lundborg, 40, som flyttat till Karlsvik för ett par år sedan, hade lätt att hålla sig för skratt. Han påpekade bland annat att samma kritik som nu visade sig hade framförts redan under samrådsmötet i februari. Trots det hade ingen som helst hänsyn tagits när deponiplats förordades, menade Lundborg.

– Är det här bara ett spel för galleriet?

– De synpunkterna är visst något som vi har tagit hänsyn till. Man väger in dem också, förklarade Marianne Kallin.

Ett svar som inte på något sätt lugnade Mattias Lundborg.

– Att de ska lyfta upp kvicksilvret är bra. Men att placera det några 100 meter därifrån är mindre bra.

Han fortsatte sedan syrligt:

– Att ha ett kvicksilverberg som granne känns inget vidare.

Mattias Lundborg menade att de ansvariga har en alldeles för kortsiktig syn.

– Luleå är en sådant ställe där man bor nära vattnet. Det ska man utveckla och sälja. Runt Karlsvik hade man kunnat sälja massor av attraktiva tomter. I stället lägger man en kvicksilvertipp där.

Under september och oktober genomförs ett pilotprojekt för att bland annat testa olika tekniker. En dom från Miljödomstolen visar sedan den fortsatta vägen för saneringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!