Vattenproverna visar på föroreningar

När Herculesplanet kraschade spreds både vrakdelar och bränsle på glaciärerna kring Kebnekaise. Det har gjort att vissa föroreningar har påträffats i fjällbäckarna, enligt de senaste vattenproverna.

8 augusti 2013 07:41

Under sommaren har myndigheterna tagit vattenprover kring olycksplatsens vattendrag, ett arbete som påbörjades redan sommaren 2012. I början av sommaren visade proverna inte på några föroreningar men några veckor efteråt har proverna visat på små föroreningar som kan komma från flygbränsle.

– Vid tre tillfällen kunde vi via analys mäta upp låga halter av ämnen som ingår i flygbränsle, säger Staffan Rosén, miljöenheten vid Länsstyrelsen Norrbotten.

De vattendragen som föroreningar hittades i är Guobirjohka och Kittelbäcken som rinner från Björlings glaciär respektive Rabots glaciär. Dock är halterna mycket låga, under riktvärdena för vad som innebär hälsorisk.

– Riktvärdena är satta för riksvattentäckter och daglig konsumtion, just nu ligger halterna långt under de värdena, säger Staffa Rosén.

Det finns flera processer som påverkar på vilket sätt flygbränslet, som uppskattats ha varit upp mot 10 000 liter, försvinner ut i det ekologiska systemet

– En stor del av bränslet har avdunstat, säger Gunhild Rosqvist, föreståndare på Tarfala forskningsstation.

Den förorenade snön smälter och rinner ner i sprickor sedan vidare ner i isen och glaciären. Under förra året stannade det mesta av den bränslet i isen som i år har börjat ta sig vidare till vattendragen – men det späds ut av ny snö, smältande is och regn.

– Därför är det gynnsamt ställe eftersom det är som ett filter. Hade allt det här bränslet kommit i en sjö så hade det blivit väldigt förgiftat, säger Gunhild Rosqvist.

Under årets sommar hoppas forskarna och Länsstyrelsen att det mesta av den förorenade snön tagits sig vidare.

– Förhoppningsvis så har vi med den här varma sommaren lyckats skölja ur glaciärerna, säger Gunhild Rosqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!