Vägrar flytta turbåten

Några planer på att flytta turbåtens parkeringsplats finns inte.

- Vi ska inte släppa fram fler nu, säger Anders Bylund.

16 juli 2013 18:33

Samtidigt som kommunen säger sig vara positiva till konkurrens och utveckling av Norra hamn säger de nej till Bistro Norrlands önskemål om en flytande uteservering.

Tillförordnad stadsbyggnadschef, Anders Bylund, säger att orsaken bland annat finns i nuvarande avtal om hamnplats med utflyktsbåtar och restaurangbåtar, dessa löper till och med 2015 då de ska förlängas eller omprövas.

– Innan dess ska vi gå igenom hur Norra hamn ska se ut och nyttjas i framtiden, det finns väldigt många önskemål. Vi tycker inte det bara är att låta först till kvarn få, vi måste få en helhet i det här, annars är det risk för att det blir rena galematiasen där.

Är det inte det redan?

– Nej, det är det inte. Vi har en restaurangpråm, sedan har vi ett antal båtplatser, visst man kan diskutera om de ska ligga exakt där i framtiden men de är anordnade där nu och har ett avtal under en viss tid framöver. Det har även att göra med elanslutningar och andra tekniska försörjningsgrejer. I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för fler innan vi sett över Norra hamn.

Den tomma kajplatsen bredvid där Kungsholm tidigare stod är enligt Anders Bylund till för en restaurangbåt på grund av möjligheterna till teknisk anslutning, någon utflyktbåt ska inte ligga där.

Varför kan inte turbåten som har sin parkering framför Bistro Norrland parkera där?

– Varför kan den inte ligga kvar? Vi avser att inte att släppa fram fler nu, vi vet ju det, ger vi tillstånd så ligger de kvar och vi vill göra en halvhalt här och invänta utredningen av Norra hamn, säger Anders Bylund.

Fotnot: Så länge turbåtarna har avtal med Luleå kommun så är kommunen också skyldig att tillhandahålla liggplats/övernattningsplats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!