Nekas flytande uteservering

Samtidigt som Luleå stärker profileringen som hamnstad nekas Bistro Norrland en flytande uteservering.

Kajplatsen utanför är nattparkering för en turbåt.

16 juli 2013 17:38

Krögaren Fredrik Sidevärn är frustrerad, planerna på att expandera Bistro Norrland med en flytande uteservering på kajplatsen alldeles utanför restaurangen i Norra hamn går inte att förverkliga. I stället guppar där en turbåt som tilldelats platsen som nattparkering.

– Redan före förra sommaren så hade vi ambitionen att ansöka om de tillstånd som krävs, men vi hann inte. Vi trodde inte för våra liv att kommunen skulle ge bort platsen, inte som båtparkering i alla fall, säger han.

Ett flertal tillstånd

För att få ha en flytande uteservering krävs två tillstånd, bygglov och ett för nyttjande av kajplats, sistnämnda är slut i Norra hamn menar kommunen och Fredrik Sidevärn ställer sig frågande.

– Det finns jättemånga tomma platser men de tillstånd som kommunen gödslat med är varken knutna till verksamheten eller bygglovet. Du kan ha en plats utan att göra något med den och samtidigt ha kvar tillståndet. Till exempel så finns det en sådan plats som står tom bortom den som Kungsholm hade, bortom pumphuset. Vi har försökt få kommunen att lägga turbåten som parkerar utanför oss på en annan plats men blir bromsade av byråkratin, säger han och syftar på att de redan beviljade tillstånden löper på flera år.

Passar med teatern

Bistro Norrlands flytande uteservering är illustrerad av en designbyrå, Fredrik Sidevärn beskriver hur den passar med Norrbottensteatern och ser ut som en båt som ligger och flyter.

– En flytande uteservering skulle bidra till att vår verksamhet ökade under sommarmånaderna, vi skulle kunna anställa 15–20 personer. Den skulle även bidra till att öka bilden av Luleå som en hamnstad. Det är olyckligt att det sköts på det här sättet, det är märkligt att kommunen ger tillstånd utan krav på verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!