Luleå sjöstad tar form

Fem olika vägar att skapa Luleå sjöstad – nu presenteras förslagen hur Ettans båthamn ska bebyggas.

– Roligt att de är så olika, säger Lulebos vd Anders Sandberg.

17 juni 2013 14:08

Nu finns det fem olika förslag på hur Ettans båthamn ska omvandlas till ett bostadsområde, med egen båthamn.

Ettans båthamn AB har bildat bolaget Innerstadsfjärden AB tillsammans med byggbolaget Nåiden. De ska bygga lägenheter med bostadsrätt medan Lulebo ska bygga hyreslägenheter – totalt 300 lägenheter med fördelningen fifty-fifty.

Båthamnen flyttas ut i Gråsjälsfjärden och växer den med. Den har i dag 437 båtplatser och ska få ytterligare 200.

Intressenterna bakom projektet har bjudit in fem lokala arkitektkontor att lämna förslag på hur bostadsprojektet ska förverkligas. De fem – Monarken, a & d, Tyréns, MAF och Tirsén & Aili – lägger nu fram sina olika förslag.

I slutet av nästa vecka väljs ett av förslagen ut för vidare bearbetning. Det görs av en arbetsgrupp där Lulebo, Innerstadsfjärdens AB och stadsarkitekten Henrik Sjöberg igår.

– Man kan se att arkitekterna har tänkt till och det är roligt att förslagen är så olika, säger Anders Sandberg.

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hamnområdet. Den förväntas bli klar under 2014.

– Planen är kommunens område. Det är svårt att säga när vi kan vara framme vid ett klartecken för bygget – 2015 eller 2016, tror Sandberg.

Han menar att Lulebo främst "är ute efter läget" och menar att hyrorna blir höga men inte högre än vid annan nyproduktion.

– Vi får samma byggkostnader oavsett var vi bygger, det är lika dyrt att bygga nytt i Gammelstad, säger Sandberg.

Bakgrund

Redan 2006 lade Ettans båthamn AB fram planer på bostadshus vid båthamnen, då var det 80 lägenheter i samverkan med HSB.

I maj 2012 presenterades nya planer av vd:n Per Erlandsson.

Planerna omfattar fyra höghus med 180 till 200 lägenheter och hamnen flyttas och får 200 nya båtplatser. Allt sker genom att den nuvarande båthamnen fylls ut. Nåiden är ny samarbetspartner.

I mars 2013 hoppar Lulebo in i projektet och fem arkitektbyråer inbjuds att tävla om hur projektet ska se ut.

Se förslagen i sin helhet. Klicka på respektive förslag:

Monarken

MAF

a & d

Tirsén & Aili

Tyréns

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!