Musikers hälsa i fokus

Musiker, liksom andra artister, arbetar under lika hård fysisk och psykisk press som elitidrottare. Och en skada kan innebära slutet på en framgångsrik karriär.

14 juni 2013 13:11

- Vi behöver forska mer på detta område. Dessutom jobbar vi för att utveckla en nationell företagshälsovård för artister och musiker i Sverige, säger Ulrik Röijezon, forskare vid hälsovetenskapliga institutionen vid Luleå tekniska universitet.

Under två dagar har den första nordiska konferensen om musikers hälsa hållits på Luleå tekniska universitet. Projektledare är sjukgymnasten och forskaren Ulrik Röijezon som specialiserats sig på nack- och skulderskador och senare forskat om dessa skador hos musiker. Nu har han fått forskningsanslag både för att bygga upp ett toppmodern laboratorium för 2,3 miljoner där man kan göra precisa rörelseanalyser samt till forskningsprojekt med fokus på musikers hälsa. Redan nu har en mindre forskningsstudie gjorts på en storbandsorkester i Norrbotten som nu ska vidgas till en större studie på professionella musiker i svenska opera- och symfoniorkestrar.

- Det som var intressant med den lilla studien var att jazzmusikerna inte hade lika mycket besvär som man tidigare upptäckt hos orkestermusiker.

Ulrik Röijezon betonar att studien är liten så det är svårt att dra slutsatser, kanske också för att forskningen om jazzmusiker är mycket liten.

- Men det är intressant. Vi kommer också när labbet är på plats till hösten att göra rörelseanalys av musiker.

På längre sikt satsar de också på att utveckla behandlingsmetoder för musiker och deras specifika krav.

Rörelsekontroll

- För att en musiker ska kunna prestera på en hög nivå ställs mycket höga krav på rörelsekontroll, precision och snabbhet. Får man en belastningsskada kan den smärtan slå ut rörelsekontrollen med lika ödestigra konsekvenser som för en elitidrottare. Många andra yrkesgrupper drabbas givetvis av samma problem, men det kanske inte påverkar arbetsprestationen på samma sätt, menar han.

Det är främst inom tre områden som skaderisken är extra stor för musiker:

¤ Muskelskador

¤ Psykosocial ohälsa

¤ Hörsel

- I dag finns bara en klinisk verksamhet för denna grupp och det är Musikerhälsan i Malmö, men alla har inte möjlighet att åka dit för att få hjälp. Den rikstäckande företagshälsovård vi vill bygga upp vänder sig inte bara till musiker utan alla andra artister som står på en scen, allt från dansare till skådespelare, men den största gruppen som söker hjälp i Malmö idag är musiker.

Mycket stress

Den gemensamma nämnare för musiker och andra artister är den psykosociala ohälsan de kan drabbas av.

- Det handlar om att du måste prestera och bli bedömd under press. En fel ton kan förstöra mycket. Det kan givetvis leda till stressrelaterad sjukdomar, menar Ulrik Röijezon.

Redan nu är det bestämt att det ska hållas en nordisk konferens om musikers hälsa vartannat år. Nästa gång blir det i Odense i Danmark 2015.

- Det handlar om att bygga upp ett nätverk för oss som är intresserade och jobbar med dessa frågor, både som forskare men också i det kliniska fältet, som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra. Förhoppningen är att det kan bildas en medicinsk förening i Sverige så att vi kan samla kunskap och byta erfarenheter. Det finns i andra länder, exempelvis i Finland, säger Ulrik Röijezon.

MUSIKERS HÄLSA

Professionella musiker drabbas främst av belastningsskador. För de som spelar stråkinstrument är det framför allt nack- och skulderskador. De som spelar blåsinstrument får problem med munnen.

Precis som samhället i stort är det främst kvinnliga musiker som drabbas av nack- och skulderproblem. Orsaken till detta vet man inte.

Psykosociala problem är vanliga eftersom musiker lever med hög stress. De ska prestera och bli bedömda under press.

Hörselproblem är också ett hälsobekymmer för musiker som kan påverka deras möjlighet att fortsätta sin karriär.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström