"Det finns så mycket kvar att göra"

Föreläsaren Josefin Rönnbäck inledde Pridehelgenmed en historisk återblick på sexualkunskapen.

- Det har hänt mycket men ändå ingenting.

14 juni 2013 09:26

Festivalen var igång redan före den officiella invigningen, med föreläsningar och seminarier på olika teman. Josefin Rönnbäck, lektor vid Luleå tekniska universitet, inledde med att tala om sex- och samlevnadsundervisningens historia.

Med avstamp i 1910 års förbud mot att sprida eller upplysa om preventivmedel, Lex Hinke Bergegren, gav hon en översikt från 1900-talets början fram till dags dato.

- Det har hänt ganska mycket men ändå ingenting, sade hon.

Förbudet upphävdes 1937-1938 då det blev lagligt att sälja och prata offentligt om preventivmedel.

Dunkla motiv

Josefin Rönnbäck belyste olika motiv som genom historien har satt villkoren för sexualupplysningen.

- Från början handlade det också om rashygien. Vilka människor skulle ha rätt att få barn? Vilka var lämpliga att bli föräldrar? Upplysningen skedde inte alltid utifrån demokratiska värderingar, det kunde vara tvärtom, säger hon.

Sexualupplysningen har historiskt fokuserat på biologi, med utgångspunkten att sex alltid handlar om en man och en kvinna som vill göra barn. Josefin Rönnlund lyfte i sin föreläsning fram exempel på hur den heteronormativa synen fortfarande styr undervisningen, i strid mot skolans uppdrag.

- Skolan ska förmedla allsidig kunskap och har ett värdegrundsuppdrag. Att verka för alla människors lika värde och mot diskriminering.

Brister i läromedel

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, och Skolverket har granskat läromedel och funnit brister.

- Det handlar inte om människor, sex, maktförhållanden eller om att personer av samma kön kan ha sex på en massa olika sätt. Det handlar om ägget och spermien. Men även där, när man pratar om ägget och spermien, finns en mängd berättelser. Som insemination, till exempel. Men det tas inte upp i böckerna. Det tas för givet att alla människor är heterosexuella. Andra sexuella läggningar beskrivs som undantag och ofta i problematiska termer, säger Josefin Rönnbäck.

För att nå bortom den biologistiska synen, med huvudfokus på reproduktion, vill Josefin Rönnbäck diskutera i vilket skolämne sex- och samlevnadsundervisningen hör hemma.

- Jag tycker att sex och samlevnad handlar om människor. Det är en slags livskunskap.

Aktivism i Tyskland

Efter Josefin Rönnbäck stod en av de internationella gästerna på tur.

Bianca Kopp gav en översikt av hbtq-aktivismen i Tyskland. Hennes bild är att Sverige nått längre på många områden. Sverige toppar exempelvis guiden Spartacus lista över gayvänliga turistdestinationer, där Tyskland ligger på 12:e plats.

På gott och ont, kommenterade Josefin Rönnbäck.

- Det finns risk att man lutar sig tillbaka och tror att allt är bra. Men här finns så oerhört mycket kvar att göra.

Rädsla och okunskap

Bland förmiddagens föreläsare fanns även Jan-Olov Madeleine Ågren, verksamhetsutvecklare på Rättighetscentrum Norrbotten, som talade under rubriken Uppskatta störningarna. Åhörarna fick tillfälle att reflektera över fördomar, rädsla och okunskap samt över möjligheterna att överbrygga desamma.

- Normsystemet är faktiskt väldigt flexibelt. Det är inte så att någon satt ned foten och bestämt att så här ska det vara en gång för alla, säger Jan-Olov Madeleine Ågren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Hövenmark 0920/26