Står utan artilleri sedan årsskiftet

Artilleriregementet A 9 har lämnat in alla pjäser.

Samtidigt dröjer leveranserna av nya systemet Archer.

– Naturligtvis inte bra, säger A 9:s stabschef Magnus Ståhl.

12 juni 2013 11:11

I nya artillerisystemet Archer tas tillvara bland annat eldrör från gamla haubitskanonerna. 48 Haubits 77B har lämnats in till Archertillverkaren BAE.

Där monteras de på en civil dumper som byggs om för militära ändamål.

Sverige får 24 av de nya pjäserna, Norge 24. På A 9 behöll man så länge som möjligt två Haubits 77B. Men innan jul nödgades regementet lämna i från sig även dessa till BAE.

FMV

En försökspjäs Archer finns på A 9. Den används efter uppdrag från Försvarets Materielverk, FMV. Syftet är tester och försök av olika slag.

– Under hösten får vi en förserieleverans som används för att utröna om de fungerar bra. Ungefär ett år senare kommer seriepjäser att levereras, förklarar Magnus Ståhl för Kuriren.

Delar

Situationen är naturligtvis inte bra ur strikt krigsperspektiv, påpekar han. Men av kostnadsskäl beslöts att avvända delar av haubits 77 i stället för att bygga helt nya pjäser.

– Beslutet togs på högre nivå. Man var beredd att ta risken under en tid för att få igång processen.

Trots pjäsbristen tycker han att situationen är under kontroll.

– Vi fungerar bra som regemente. Personalen trivs och vi har god rekrytering.

Sent

Hela Archerprojektet är försenat i två år.

– Inte så konstigt. Systemet är mycket avancerat och leveranstidpunkterna var kanske optimistiska från början.

A 9-chefen Anders Callert säger till Officerstidningen:

– Internationellt är signaleffekten att vi är ett land utan artilleripjäser större än vi kanske tror.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!