LTU nav för satsning på gruvforskning

Sverige satsar 30 miljoner danska kronor för att stärka den nordiska konkurrenskraften inom gruvnäringen.

Luleå tekniska universitet blir navet.

28 maj 2013 06:00

Det nordiska samarbetsprojektet kallas för Nordmin och finansieras med 30 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådets budget. Satsningen lanserades på Bergforskdagarna av handelsminister Ewa Björling, som också är utsedd till Sveriges nordiska samarbetsminister.

- Det är en gemensam nordisk satsning som Sverige initierar under vårt ordförandeskap. Vi har då som första land fått en större prioriteringsbudget som gör att vi kan själva välja ett specifikt projekt som vi vill satsa på. Jag har tyckt det har varit mycket fokus på södra Sverige och Öresundsregionen, men alldeles för litet här i norr, säger Ewa Björling.

Förslaget har lanserats och drivits från LTU och gruvnäringen i Norrbotten.

- Det som jag tycker är det fina med satsningen är att man själv kommit med idén, det är verkligen något som regionen vill. Då hoppas jag att det ska lyfta hela den nordiska gruvnäringen, inte bara den svenska, säger Ewa Björling.

Nordmin syftar till att öka konkurrenskraften inom gruvnäringen i Norden, genom samarbete inom forskning, utbildning och utveckling. Ett nätverk av experter ska utforma verksamheten och målen.

Studenter ska kunna söka bidrag för sin masterutbildning inom gruvforskning.

Vad kommer Nordmin att leda till på sikt?

- På sikt hoppas jag att det leder till ännu större kompetens inom gruvnäringen, att vi fortsätter vara innovativa och att vi har spetsforskning inom gruvnäringen, säger Ewa Björling.

Är inte 30 miljoner kronor ganska litet pengar?

- Det är ganska mycket pengar och det är danska pengar, 30 miljoner danska kronor. LKAB är också intresserat att vara med på samfinansiering framåt. Vi hoppas att det ska vara ett nätverk som hela Norden så småningom vill vara med och finansiera, inte bara Sverige, säger Ewa Björling.

Ewa Björling vill inte diskutera hur stor satsningen kommer att bli framgent. Finansieringen från Nordiskt ministerråd gäller för tre år; 2013-2015.

- Jag tycker det är för tidigt att diskutera vilka pengar man ska satsa. Det är viktigare att diskutera målsättningen.

- Vi vill få ut fler kompetenta forskare inom det här området, att vi blir ett nav för spetsforskning inom det här området. En summa tycker jag är för tidigt att säga nu, säger Ewa Björling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson 0920/26