Allt fler lämnar sitt parti

Medlemmarna i de politiska partierna blir bara färre och färre. I Norrbotten minskade antalet medlemmar med totalt 503 personer under 2012.

Samtidigt ökar intresset för politik.

20 april 2013 06:00

Kuriren har gjort en sammanställning över medlemsutvecklingen i de större politiska partierna i Norrbotten, från 2011 till 2012. Av de tillfrågade partierna är det bara Sjukvårdspartiet som inte velat uppge hur många medlemmar de har.

- Enligt ett styrelsebeslut som vi tog för länge sedan så lämnar vi inte ut några uppgifter om antalet medlemmar, säger Kenneth Backgård, ordförande för Sjukvårdspartiet.

Vänsterpartiet ökar
Övriga partier har lämnat ut sina medlemssiffror. Vid årsskiftet 2011/2012 var 8.677 norrbottningar med i något politiskt parti. En minskning med 503 personer jämfört med året innan.

Alla partier, utom Vänsterpartiet, tappar medlemmar. De ökade i stället medlemsantalet från 648 till 657, ett plus på nio personer.

Den största minskningen redovisar Socialdemokraterna. De tappade 361 medlemmar under 2012 och var vid årsskiftet totalt 4.999 medlemmar. Moderaterna blev 79 färre och hade vid årsskiftet 928 medlemmar.

Två olika saker
En som inte är så förvånad över den här utvecklingen är Simon Matti, statsvetsare vid Luleå tekniska universitet. Och det är en utveckling som gäller i hela landet, inte bara i Norrbotten.

- Intresset för politik och partimedlemskap är två olika saker. Intresset för politik ökar. Samtidigt ser vi tydliga trender på att partimedlemskap inte är så viktigt, säger Simon Matti.

Han tror att större tillåtelse inom partierna skulle få fler att engagera sig politiskt.

- Partierna måste acceptera att folk inte köper hela paketet. Att man helt enkelt får lite mer flytande gränser och accepterar att folk inte är intresserade av alla saker, säger han.

Facebook-grupp
Han pekar också på att det i dag finns många andra kanaler att jobba politiskt än att vara med i ett parti.

- Organisationsformerna har förändrats och i dag väljer man att vara med i en Facebook-grupp eller en organisation, förklarar han.

Om den här utvecklingen fortsätter kan det här bli ett problem för demokratin. Redan i dag börjar det bli ett problem i många mindre kommuner att hitta människor att fylla alla politiska stolar i nämnder och fullmäktige.

Ett jätteproblem
I många kommuner diskuteras det redan att minska på antalet ledamöter. Men i kommunfullmäktige måste det enlig kommunlagen vara minst 31 ledamöter, hur liten kommunen än är.

- Beror det på att folk inte vill ställa upp, då har vi ett jätteproblem, påpekar Simon Matti.

Linda Frohm, ordförande för Moderaterna i Norrbotten, tror att en del av förklaringen till minskningen av antalet medlemmar är det faktum att vi är mellan två val.

- Det är alltid en minskning mellan valen. Frågar du nästa år har alla ökat, säger hon.

Folk jobbar mer
Hon säger att Moderaterna i Norrbotten har fler medlemmar nu än för tio år sedan. Hon märker dock av att det blir allt svårare att få folk att engagera sig.

- Det handlar inte bara om i politiken, utan även i ideella föreningar och idrottsföreningar. Vi lever i en annan verklighet i dag. Folk jobbar mer och är mer engagerade i familjen, påpekar hon.

Partiernas medlemsutveckling i Norrbotten 2011-2012

(Siffrorna är antalet medlemmar)

V: +9
S: -361
FP: -10
C: -11
KD: -23
M: -79
MP: -28

Sjukvårdspartiet lämnar inte ut uppgifter om antalet medlemmar.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!