Northlandtåg svärtar ner

Snön längs järnvägen har färgats grå sedan Northland resources började transportera malm på banan. Om inte dammandet upphör kan gruvbolaget i förlängningen tvingas sluta med transporterna, eftersom något tillstånd inte finns.

11 april 2013 06:00

- Problemet uppstod i februari när Northland började köra. Min gård har blivit helt grå och jag kommer inte våga plocka lingon och blåbär här i sommar, säger Lennart Forsberg, boende i Bergfors, 4,5 mil nordväst om Kiruna

Han testade att fylla en hink med snö för att se vad som hände när den tinade.

- Resultatet var skrämmande - en tjock, grå sörja.

Han har skickat ett prov till Kirunas miljökontor på analys, men inte fått svar än. Därutöver har han vänt sig till länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen. Hans önskan är entydig.

- Jag vill att Northland täcker sina järnvägsvagnar, precis som de gör med lastbilarna.

Finkornigt pulver
David Berggård, miljöingenjör vid länsstyrelsen har själv besökt Bergfors och kunnat konstatera att det förekommer nedsmutsning. Också han misstänker att dammandet har ökat i och med Northland resources transporter.

- Skillnaden jämfört med LKAB:s malmtransporter är att LKAB i huvudsak kör pellets, medan Northland kör en malm som är som ett finkornigt pulver och som det lättare dammar om, säger han.

De senaste veckorna har han varit i kontakt med Northland resources flera gånger. Den 21 februari skrev han till gruvbolaget, beskrev klagomålen och problemen och bad bolaget redogöra för vilka åtgärder man tänkte vidta för att stoppa dammet från järnsligen.

I en redogörelse till länsstyrelsen beskrev gruvbolaget en egen utredning som inte visade på något dammande, trots att de filmat en hel tågtransport, men lovade ändå att ta problemet på allvar och följa upp det.

Kan förbjudas
Om problemen med dammet inte blir lösta kan transporterna i förlängningen förbjudas. Northland resources transporter av malm längs järnvägen mellan Pitkijärvi och Narvik är nämligen inte tillståndsprövade.

- Det tillstånd de fick gäller transport till Finland, därefter ändrade de sig och körde via Norge i stället. I nuläget - tills den nya prövningen är gjord - får de därför bara köra transporter som kan anses ingå i det normala trafikflödet, förklarar David Berggård.

Orsakar transporterna olägenheter och störningar av större omfattning kan den yttersta följden bli att de förbjuds, berättar David Berggård.

Northland resources har på sig fram till slutet av april att vidta åtgärder mot dammandet, sedan tar länsstyrelsen upp frågan till ny bedömning.

Men Lennart Forsberg har åtminstone hittills inte märkt någon större skillnad.

- Värst är det när det blåser och på återresan när vagnarna går tomma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!