MP vill ha läsa-skriva-räkna-garanti

Inför en läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet, föreslår Miljöpartiet, som därmed tar upp ett folkpartistiskt vallöfte från 2005.

9 mars 2013 15:26

Partiet vill ge lärare mer makt att ordinera stödundervisning. En insats som kräver en ändring i skollagen.

-Garantin som kom 2005 blev en satsning där det var upp till kommunerna att behandla den på valfritt sätt, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet.

Läsa-skriva-räkna-garantin ska bland annat ge elever i årskurs 1-3 rätt att prioritera svenska och matematik, rätt till extraundervisning, tekniska hjälpmedel och läxhjälp.

Enligt FP-ledaren Jan Björklund är detta redan genomfört i 2011 års skollag. Han talar om en garanti att få stöd och hjälp när man inte når målen i skolan, till exempel möjlighet till extraundervisning.

-Det är att slå in öppna dörrar, säger han om MP:s utspel.

Men Gustav Fridolin säger att lärarens rätt att ordinera extrastöd för eleven är väldigt svag.

-Det här är insatser som är bra samhällsekonomiska, men de måste sättas in i tid.

Lärarnas Riksförbund håller med om att lärarna måste ha rätten att ordinera mer specialundervisning utifrån elevens behov.

"För att det ens skall vara möjligt måste staten ge lärarna det mandatet och även garantera resurser. Men i en skola som är kommunal, med kommunernas skiftande ekonomi som styrande, kommer en ordinationsrätt bara att bli en pappersprodukt", skriver ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

Miljöpartiet vill att garantin ska kopplas till statliga sanktioner mot kommuner som inte ger elever det stöd de behöver.

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande för Lärarförbundet, säger att det nu finns förutsättningar för att fler partier kan enas i skolfrågan och sätta in insatser tidigt.

-Det jag däremot saknar är att de inte har redovisat hur mycket pengar de är beredda att satsa. Garantier av den här typen kostar.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!