Gruvindustrin i fokus för genusforskaren

Som civilingenjör på ett industriföretag kom Lena Abrahamsson till insikt. Ledningen hade svårt att få till jämställdheten på arbetsplatsen.

-  Då valde jag att börja forska om genusfrågor, säger hon.

8 mars 2013 06:00

Som professor vid LTU med forskningsområde jämställdhet, är Lena Abrahamsson en inflytelserik kvinna. Hon känner att hon dels med sin forskning men också med sitt stora kontaktnät, kan vara med och påverka genusfrågor.

Internationell utblick
Det är framför allt jämställdhet inom arbetsliv och arbetsplatser hon brinner för. På LTU bedriver de nu olika projekt med genusfrågor.

- Just nu arbetar vi bland annat med en agenda för jämställdhet inom gruvindustrin. Svårigheten är att få det från idéstadium till "verkstad" på arbetsplats.

Vad är du mest nöjd med i ditt arbete för jämställdhet?

- Jag känner att jag har bidragit med att ämnet diskuteras inne på arbetsplatser runt om i Norrbotten.

Varför behöver vi en internationell kvinnodag?

- Det kan behövas en påminnelse men betoningen ligger på det internationella. I Sverige har vi hunnit långt med jämställdheten men i andra länder finns det orättvisor och grymheter som drabbar kvinnor. Det är dem vi ska belysa med kvinnodagen, säger professor Abrahamsson.

Ålder: 46 år.

Viktigaste jämställdhetsfrågan: "Att små och stora företag tillsammans med samhället försöker utveckla en bra arbetskultur för unga kvinnor och män."

Firar du Internationella kvinnodagen? Ja, som ledamot i en delegation för jämställdhet
i arbetslivet, kommer jag befinna mig i Europahuset i Stockholm hela dagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Sandberg