Många små skolor i farozonen

Flera hundra små skolor är i farozonen när de nya kraven på behöriga lärare i alla ämnen införs.

3 mars 2013 11:23
-De kommunala företrädare som lägger ned sina skolor och skyller på staten är fegisar, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Förra läsåret fanns 1 600 grundskolor med färre än 100 elever. Var tredje skola kan därmed betraktas som liten.

En del har hotats förr, av små barnkullar, friskoleetableringar eller sparbeting. Nu är skollagens krav på lärarkåren ytterligare ett hot.

-Detta är nog början på den största omvälvningen i svensk skola hittills, säger SKL:s utredare Johan Henrik Bergström.

År 2015 ska lärarna inte bara ha lärarexamen, utan dessutom examen och legitimation för aktuella årskurser och ämnen. Och behöriga lärare på alla lektioner kräver ett visst antal elever, enligt kommunpolitikerna.

-Det kommer att bli fler nedläggningar än tidigare, men hur fort processen kommer att gå vågar vi inte sia om. Men det är definitivt inte enbart ett glesbygdsproblem. Det är många som har utmaningar med de nya lärarlegitimationerna, säger Johan Henrik Bergström vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Men utbildningsminister Jan Björklund (FP) har inte något till övers för att lärarlegitimationen nu förs fram som argument.

-Jag tror att kommunerna ändå vill lägga ner små skolor, av ekonomiska skäl, och så skyller de på lärarlegitimationen. Men det är helt uppenbart att det finns regler i lagstiftningen som gör det möjligt att behålla de små skolorna, säger han.

De ansvariga i kommunerna känner så klart till detta, fortsätter han.

-Det är ett otroligt jobbigt beslut att lägga ned en skola, för man får folk emot sig. Då är det behändigt att skylla på staten, i stället för att ta ansvar för att man gör det av ekonomiska skäl. Men de kommunala företrädare som lägger ned sina skolor och skyller på staten är fegisar. De ska våga stå för sina beslut, säger Björklund.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!