14-årig flicka apatisk

En 14-årig flicka har legat apatisk sedan 19 november. Hennes familj är förtvivlad och tycker inte att deras nödrop tagits på allvar.

-  Det här är fullkomligt omänskligt, säger Emil Jakobsson som stöttar familjen.

11 februari 2013 06:00

19 november 2012. Sascha (fingerat namn) och hennes pappa är på besök hos juridiska ombudet Fredrik Hedemalm.

De två armenierna är oroliga. Ska familjen, där mamman och åttaåriga sonen Murad ingår, få uppehållstillstånd? För andra gången är ärendet uppe till behandling, nu i Migrationsdomstolen.

Sascha är den i familjen som rekordsnabbt lärt sig svenska under året i Sverige. Hon har gjort stora framsteg i skolan, är musikbegåvad och har börjat spela piano.

Tolk
Sascha tolkar åt pappa. Men nyheterna är dåliga. Migrationsdomstolen avslår deras ansökan om uppehållstillstånd.

Sascha och pappan går bedrövade och ledsna tillbaka till Migrationsverkets förläggning vid A 8.

Där faller Sascha ihop. Hon tappar all kontroll över kroppen.

-  Hon lägger sig direkt på sängen, berättar mamman. Sedan dess har hon inte reagerat på någonting och vare sig talar, dricker eller äter.

Familjen har många gånger försökt få vården att agera. "Inte arbeta bra", sammanfattar mamman och menar att vårdapparaten inte har skött sig som den borde. Hon har fört anteckningar under hela tiden, varje dag. Vid fem tillfällen på 80 dagar har sköterskor besökt familjen, konstaterar mamman efter en koll i sin skrivbok.

-  En gång pratade vi under en timme via tolk. Annars har de varit här i fem minuter per gång. Jag tycker att det bara har varit prat och skrivande.

Framtiden är mörk, fruktar mamman:

-  Om vi inte får hjälp kanske min dotter dör, säger hon och tårarna börjar rinna.

Vän
Hjälp utlovades från Björknäs vårdcentral redan 12 december. Familjens vän Emil Jakobsson var med vid det tillfället. Han har besökt familjen var och varannan dag sedan Sascha gick in i sitt apatiska tillstånd. Emil Jakobsson har dessutom varit hennes pianolärare. Han är oerhört stolt över sin elev, men benhårt kritisk till hur Sascha och familjen bemötts.

-  Jag kan inte finna mig i att hon behandlas sämre än danska grisar i en stia. Fullkomligt omänskligt.

Löften
Han relaterar till att familjen vid mötet lovades en massa saker.

-  Ingenting hände. Det skulle komma lärare från Korpenskolan, man skulle komma från BUP (barn- och ungdomspsykiatrin, Kurirens anm.) och det skulle bli sjukgymnastik.

-  Men vad skulle en lärare göra här? Dottern ligger ju apatisk. Och man sade att de skulle ta med den apatiska dottern i rullstolen till skolan och vara där en eller två timmar per dag. Hon skulle få träffa kompisar. Men då sade en lärare nej. Under inga omständigheter!

Ljusning
Familjen upplever i alla fall en viss ljusning. Sjukvården har under senaste tiden fungerat bättre. En läkare har skrivit remiss till Sunderby sjukhus. Där ska Sascha få träffa en barnläkare, fast det dröjer ytterligare en månad, enligt asylsköterskan.

Flyktingfamiljen har haft stöd från en vid krets i Boden. Bland annat Röda korset, Rädda Barnen, Rörvikskyrkan och Johanneskyrkan. Pastor Allan Näsvall i den sistnämnda är en av dem som engagerat sig.

-  En otroligt fin flicka som sprider glädje omkring sig. Vi har sett den lilla människans utsatthet och hjälplöshet inför myndigheter som bara rider på paragrafer utan känsla för medmänsklighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!