De bär ansvar för Northlands ras

Northlands styrelse har inte uppfyllt sin skyldighet mot aktieägarna.

Det är enligt Gunnar Ek den främsta anledningen till aktiens fria fall.

29 januari 2013 06:00

Bolagsbevakaren Gunnar Ek, vid Aktiespararna, har följt Northlandsaktiens öde med stort intresse.

- Det är häpnadsväckande. Jag har följt aktiemarknaden sedan 1960-talet och kan inte erinra mig någon sådan stor nedgång under en dag, säger han och fortsätter:

- Det här beror framför allt på att företaget har underlåtit att berätta för ägarna om den ekonomiska situationen i bolaget. Det är styrelsens ansvar.

Drabbar små ägare
Gunnar Ek anser att förfarandet med återkommande nyemissioner är typiskt för prospekteringsbranschen och att det främst drabbar små aktieägare eftersom de stora ofta inte är intresserade av att vara med i prospekteringsfasen.

- Man välkomnas med lovord om fantastiska fyndigheter där det ligger miljarder att hämta. Vad man inte säger är att för att hämta ut de där miljarderna kommer det att kosta en miljard i investeringar, säger Gunnar Ek.

Anders Antonsson, investeringsansvarig vid Northland, vill inte kommentera Gunnar Eks påstående om att nyemissioner är karaktäristiskt för deras bransch.

- Jag tror att Gunnar Ek har större kunskap om vad som är typiskt för olika branscher. Jag kan konstatera det att det här är en unik bransch där man arbetar enligt de antaganden man har vid de tillfällen som man gör en analys av lönsamheten i ett projekt, säger han.

Bör synas
Han ser inte heller att styrelsen skulle ha agerat annorlunda än vad som gjordes och menar att bolaget kontinuerligt har informerat aktieägarna om det ekonomiska förhållandet.

- Det var ju det som inträffade förra veckan. Vi fick ett tydligt grepp om vilken nivå vi såg framför oss i den fortsatta utbyggnaden av Kaunisvaaraprojektet och informerade om det.

Men det är inte bara Gunnar Ek som anser att Northlands förehavanden bör synas. I Norge vill Oslobörsen och ekobrottsmyndigheten utreda om allting har gått rätt till.

Läcka visade sig
Det Northland har uppgett är att företaget är i behov av mer pengar och försöker lösa kapitalbehovet genom riktad emission till en mindre krets investerare. Gruvbolaget är i sådana lägen skyldigt att informera Oslobörsen om processen.

- Och det har de gjort, säger Guro Steine, kommunikationschef vid Oslobörsen.

Så visade sig en läcka och bolaget gick ut med information om att det behövs mer pengar.

Grunden kring börshandel är att information ges samtidigt åt alla.

I fallet Northland infaller sig frågor om hur handeln i Northlandaktier varit, och från vilka, när läckan uppstod.

I första läget, när bolaget vänder sig till vissa utvalda, finns en skyldighet att föra en insiderlista över dem som får information.

- Vi kan be att få se listorna, det gör vi vanligtvis, säger Guro Steine.

Guro Steine vill inte kommentera huruvida brister uppdagats eller brott misstänks.

222 miljoner US-dollar, med dagens kurs ungefär 1.440 miljoner kronor och något mindre enligt fjolårets dollarkurslägen.

Så mycket dyrare blev järnmalmsprojektet, uppger Northland.

Enligt följande fördelning:

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!