Guldkant på äldreomsorgen

Lions club i Kalix har beslutat att bidra med en extra guldkant till de boende inom kommunens äldreomsorg. Startskottet blev bingo på Rönngården.

17 januari 2013 06:00

De runda bollarna märkta med siffror rullar runt i bingournan - en av dem ramlar ut och fångas upp av utroparen Gulli Lindbäck. På plats finns ett tjugotal äldre ivrigt väntande på att få fylla sin bingorad. Sigrid Ekman är en av dem.

- Det här är helt nytt och jag har inte spelat så mycket förr, men det är trevligt att få träffas så här, säger hon.

Gulli Lindbäck har en medhjälpare, Elisabeth Sundell. Bägge två har tidigare arbetat på Rönngården, nu är de anlitade av Lions för att hålla i bingon. Den är en del av ett antal aktiviteter som Lions kommer att hålla för dem som bor inom kommunens äldreomsorg.

Betydelsefullt
Totalt tar Lions i Kalix in upp till 150.000 kronor per år via tre stora aktiviteter - loppmarknaden, tipstävlingen Älven går, samt skyltsöndagen. Pengarna skänks främst till Cancerfonden och cancerforskning men från och med i år kommer 50.000 kronor att tillfalla de äldre i kommunen.

- Vi har fått information om behovet av aktiviteter inom äldreomsorgen och på äldreboenden. Därför beslutade vi att avsätta pengar för ändamålet, säger Johan Frohm, president i Lions club.

För att få rätt mix av aktiviteter har en arbetsgrupp bestående av företrädare från Lions och äldreomsorgen bildats. Bingon som ska hållas vid sex tillfällen är startskottet. Musikunderhållning och utflykter är andra förslag som finns på agendan.

- Det här är ett bra initiativ. Det betyder mycket att få träffa andra och att ha något att längta till, säger Elisabeth Sundell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!