Oenighet om svensk försvarsförmåga

Försvarsminister Karin Enström tycker att det med dagens hotbild är rimligt att Sverige kan stå emot ett begränsat anfall i bara en vecka.

Men borgerliga och socialdemokratiska försvarspolitiker håller inte med.

9 januari 2013 15:27

ÖB Sverker Göransons uttalande om att Sverige kan försvara sig mot ett begränsat angrepp i en vecka har väckt reaktioner. Enström (M) är dock nöjd med den försvarsförmågan.

- Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga, säger hon till Dagens Nyheter.

ÖB utgick från år 2019 då det nya insatsförsvaret ska ha full kapacitet. Scenariot innebar att en del av Sverige angrips i en konflikt där Sverige inte är huvudmotståndare.

"Anmärkningsvärt

- Det är anmärkningsvärt och förvånande att försvarsministern tycker det här är ok. Man måste ha en betydligt högre ambition, säger socialdemokraten Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet.

Inte heller Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman är nöjd.

- Jag tror att ett militärt alliansfritt land måste ha högre ambitioner och det alldeles oavsett aktuellt hotläge, säger han.

Widman påminner om att Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen så sent som i höstas betonade att det inte är Natos ansvar att komma till Sveriges undsättning. Fogh Rasmussen kommer till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen som inleds på söndag.

Mer pengar

Där väntas Sveriges försvarsförmåga och den framtida hotbilden bli ett av de stora samtalsämnena. Till den diskussionen är även frågan om försvarets resurser efter 2014 kopplat. ÖB satte fart på den debatten i Sälen för två år sedan. Alla de borgerliga partierna, utom Moderaterna, är inne på att försvarets budget på drygt 40 miljarder kronor behöver växa.

Centerns försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson hävdar Sverige inte varit så beroende av militärt samarbete med andra länder sedan andra världskriget. Han kräver därför att Sveriges militära samarbeten med Nato, EU och Norden utreds:

- Jag är djupt kritisk till att de två stora partierna passar i den frågan, säger Danielsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!