Adviva anställer funktionshindrade

Ett nytt företag inriktat på att enbart anställa och ge funktionshindrade möjlighet till jobb etablerar sig snart i Gällivare.

10 november 2012 06:00

Bakom den ovanliga satsningen står vårdföretaget Adviva i Gällivare som i dag driver privat vårdcentral i Gällivare samt erbjuder näringslivet Företagshälsovårdstjänster.

-  Våra erfarenheter från våra nuvarande verksamheter har skapat en insikt om att sysselsättning för många, som på grund av sitt funktionshinder har svårt att få ett jobb, skulle få positiva individuella hälsoeffekter. Skulle möjligheten till jobb erbjudas öppnar det möjligheter att också sänka kostnaderna inom sjukvården och öka kommunen skatteintäkter, säger Kjell Degerman, Adviva.

Till en början ska det särskilda bolag som nu bildas inventera möjliga arbetsuppgifter via sitt etablerade kontaktnät och kundkontakter samt samarbeta med arbetsförmedlingen och andra aktörer. Man tänker sig också att använda redan tillgängliga anställningsverktyg som lönebidrag och RUT-avdrag för att optimera möjligheterna för funktionshindrade att få sysselsättning och undvika ett utanförskap.

-  Vår avsikt är att samhället och enskilda ska vinna på det här, säger Kjell Degerman.

-  Och även om bolaget Adviva 100 till en början kommer att ta ett primäransvar ska vi arbeta för att de anställda vidare ska starta sociala företag eller anställas i kundföretagen och om uppdragen blir mer omfattande kanske avtal med Samhall är ett bättre alternativ. Adviva 100 kommer att fortsätta arbeta i nära samarbete med Coompanion Norrbotten för att effektivisera arbetet med att få igång fler sociala företag, säger Kjell Degerman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kenth Bergmark 0970/101