Allt fler beroende av bidrag

De som behöver långvarigt ekonomiskt stöd för att klara sin försörjning blir allt fler.

Framför allt i Norrbotten - länet där ökningen varit näst störst.

30 oktober 2012 06:00

I en ny rapport har Socialstyrelsen undersökt hur beroendet av det ekonomiska biståndet - tidigare kallat socialbidrag - har förändrats sedan förra året.

Det visade sig att andelen bidragstagare som får långvarigt stöd, 10-12 månader, har ökat.

Och framför allt i Norrbottens län. Med en ökning på 4,7 procentenheter är det bara Örebro län som har haft en större ökning.

- Att andelen som blir långvarigt beroende ökar tycker vi är oroväckande. För det är inte tanken med det ekonomiska biståndet, det är inte konstruerat för att vara en permanent försörjning, säger Anette Agenmark, utredare på Socialstyrelsen, som har varit med och färdigställt rapporten.

Vanligt i storstäder
Generellt sett är det i storstadsområdena som störst andel får långvarigt ekonomiskt stöd. Norrbotten ligger - trots ökningen - långt ner på listan. Av de 3,5 procent som är biståndsmottagare i länet är det 22,6 procent som får långvarigt stöd.

De vanligaste orsakerna till bidragsberoendet är arbetslöshet och sjukdom.

- Men det finns nog ingen enskild orsak som gör att det ökar eller minskar. När det gäller ekonomiskt bistånd är det många saker sammantaget som påverkar utvecklingen. Konjunkturer eller om det har lagts ner någon fabrik till exempel, säger Anette Agenmark.

Risker med den negativa utvecklingen kan vara att utanförskapet förstärks. Utgångspunkten är att biståndsmottagandet ska vara så lågt som möjligt.

- Men eftersom det är samhällets yttersta skyddsnät måste det tillåtas att variera med konjunkturer och utveckling, säger Anette Agenmark.

Även kategorin med de personer som har mycket långvarigt ekonomiskt stöd, tre år eller längre, har ökat. I Norrbotten med 3,1 procent.

Tätare samverkan
För att råda bot på en utveckling där fler blir bidragsberoende krävs en tät samverkan mellan olika myndigheter. Det menar Carina Lundgren, chef på Arbetsförmedlingen i Boden.

- Vi samverkar ju tidigare och mycket mer än vi gjorde för några år sedan med exempelvis Försäkringskassan, säger hon.

Boden kommun har en relativt låg andel bidragsmottagare som får långvarigt bistånd, 17,4 procent. Carina Lundgren säger att Arbetsförmedlingen jobbar med individer som bedöms riskera långa tider utan arbete redan från dag ett.

- Jag tycker vi är på tå där. Ju tidigare vi går in i aktivitet med dem desto bättre är det. Det kan vara genom utbildning, praktik eller arbetsträning beroende på vad de har för behov. Då kan vi undvika ett bidragsberoende.

Ekonomiskt bistånd

Norrbotten 2011 2012 Förändring

Biståndsmottagare i befolkningen % 3,6 3,5 -0,1

Andelen biståndsmottagare som får:

Långvarigt ekonomiskt bistånd % 17,9 22,6 4,7

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd % 9,4 12,5 3,1

Sverige 2011 2012 Förändring

Biståndsmottagare i befolkningen % 4,5 4,4 -0,1

Andelen biståndsmottagare som får:

Långvarigt ekonomiskt bistånd % 31,7 34,3 2,6

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd % 18,6 21,3 2,7

Ekonomiskt bistånd, ofta kallat socialbidrag, är ett stöd som man kan få av sin kommun vid tillfälliga ekonomiska problem. 4,4 procent av Sveriges befolkning är biståndsmottagare.

Man kan få det ekonomiska biståndet som försörjningsstöd eller till behov som läkemedel, tandvård och glasögon.

Socialtjänstlagen beskriver vad som ska ingå i försörjningsstödet. Det är socialtjänsten i kommunerna som beslutar vem som ska få stöd samt hur mycket. Vissa krav ställs på bidragstagaren, till exempel måste en arbetslös aktivt söka jobb eller delta i annan verksamhet som erbjuds för arbetssökande.
Källa: Socialstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!