Tomma bänkrader sänker förtroendet

Närvaron vid votering är en viktig symbolfråga. Statsvetaren Simon Matti menar att tomma bänkrader sänker förtroendet för politikerna.

23 oktober 2012 06:00

Både frånvarande Sven-Erik Bucht (S) och närvarande Krister Hammarbergh (M), har sina poänger i kommentarerna till siffrorna. Det anser Simon Matti, doktor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

- Båda har egentligen rätt. Riksdagsledamöter som sitter i huset hela mandatperioden får stämpeln att de inte har kontakt med verkligheten. För att förankra besluten bland väljarna måste man vara ute och träffa folk. Samtidigt leder det till att man inte är i riksdagen. De är invalda och då ingår det att vara med i voteringarna, säger Simon Matti.

Samtidigt anser han att politikerna bör prioritera omröstningarna när de planerar sin tid.

- Som riksdagsledamot har man ett stort ansvar, inte bara för sig själv eller partiet utan för den svenska politiken i stort. I ansvaret ligger att hålla uppe förtroendet för politiken. Det finns många dagar då det inte är votering och man kan vara borta, säger Simon Matti.

Viktig symbol
Han menar att ett ökat tryck i plenisalen skulle höja det allmänna intresset för politiken.

- Den största delen av riksdagsarbetet pågår i utskotten. Men lämnar vi den formella delen och pratar om symbolfrågan så tycker jag att det ska vara fullt i plenisalen och riktiga debatter före voteringen. Jag tror att det är många ledamöter som inte reflekterar över hur viktiga symboler de är för politiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!