Frivillig LOV kan bli obligatorisk

Anders W Jonsson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, besökte Boden på onsdagen.

Förfärad om snacket i Boden om att backa från LOV.

-  Kanske blir det en Lex Boden 2015.

11 oktober 2012 06:00

Anders W Jonsson mötte företrädare för media, hemtjänstföretag, vårdtagare och lokala partivänner vid besöket.

Han var med när LOV-lagen skrevs ihop 2006-2007.

-  Misstaget som vi gjorde då var att den blev frivillig. Nu ser vi att den blivit en succé. Men 90-100 kommuner i Sverige säger att "nej, hos oss ska de gamla aldrig få rätten att bestämma själva".

Boden är ett gott exempel på hur LOV:en införts med framgång, framhöll Anders W Jonsson. Och dessutom ett bevis på att systemet fungerar i glesbygd. Totalt har privata företagen tagit 40 procent.

-  Att det då finns politiker som vill backa tillbaka till forntiden ...

Utredning
En lagstiftning väntar runt knuten om obligatorisk LOV. Centern fick med sig de tre andra regeringspartierna i budgetförhandlingarna. En utredning tillsätts. Kanske blir det en Lex Boden.

-  Boden är egentligen den första kommunen där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som jag tolkar det av ideologiska skäl, vill backa tillbaka till kommunal hemtjänst till hundra procent.

Valfråga
Målet är att obligatorisk LOV införs 1 januari 2015.

Men det är val innan?

-  Jag ser gärna att vi går till val på den här frågan. I grunden handlar det om människans rätt att bestämma själv. Dessutom finns grunden för småföretagande. Och när du inför systemet blir det konkurrens med kvalité.

Ser du någon nackdel med en ny lag?

-  Nej, inom alla andra delar av välfärden finns obligatoriskt fritt val, svarade Anders W Jonsson och pekade på vårdval, personlig assistans och förskola.

-  Men just äldreomsorgen är undantagen.

Ingen avveckling
Centerns kretsordförande och gruppledare i fullmäktige Roger Bohman betvivlar att röda majoriteten i Boden tar bort LOV.

-  De vågar inte. 40 procent har valt privat alternativ och är nöjda. Och dessa har en massa anhöriga som också är nöjda. En stor grupp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!