Flyg och olja flytthinder

Det finns flera hinder vad gäller placeringen av Kirunas nya stadskärna. Analyser visar att marken är förorenad med olja och dessutom ligger området inom flygplatsens inflygningszon. Inte de bästa förutsättningarna med andra ord.

9 oktober 2012 06:00

Förutom den knappa tiden är miljöfrågan den mest kritiska vad gäller stadsflytten.

I kommunfullmäktiges beslut står det att om de faktiska omständigheterna tillåter staden att flytta till nordostalternativet, så beslutar man att göra så.

Tämligen luddigt formulerat, men vice kommunalrådet Niklas Sirén (V) tror ändå på alternativet.

- Det man pratar om när man fattar beslutet är att man behöver göra markundersökningar. Vi har fått en första omgång markundersökningar som visar på att det här bör fungera alldeles utmärkt som mark för ett centrum, säger Niklas Sirén.

Fullt så enkelt är det inte eftersom det gamla industriområdet som ska bli Kirunas nya centrum är förorenat med både det ena och det andra.

Detta kan innebära problem, både rent praktiskt att man tvingas sanera, men också att arbetet med de olika miljökonsekvensbeskrivningarna försvåras.

Finns markföroreningar som kan sätta stopp för bygget?
- Inte stopp men väl kräva åtgärder. Just nu har vi en översiktlig miljö- och geoteknisk utredning på det här området, där man har hittat vissa områden som kan ha förhöjda halter, säger Mary Rosenfors, planchef på Kiruna kommun och fortsätter:

- Det är oftast oljeföroreningar och kan även vara metaller.

Nära till flygplatsen
Ytterligare en käpp i stadsomvandlingens hjul är närheten till flygplatsen.

Även om det kan vara attraktivt med en flygplats som i princip är på gångavstånd från centrum så har det sina nackdelar. Vid inflygningen till Kiruna flygplats flyger man nämligen, beroende på vindriktning, rakt ovanför området som är tänkt för den nya stadskärnan.

- Just i nya centrum kanske jag inte ser någon direkt konflikt. Det är om man väljer att göra för höga byggnader men det får man inget tillstånd för, säger Peter Salomonsson, flygplatschef.

Inga skyskrapor
Det är hårda regler för hur omgivningen får se ut när det handlar om inflygning.

Enstaka höga byggnader måste ha dispens och det är till och med så hårt att man kan tvingas såga ned träd som vuxit sig för höga.

Därför kan det knappast bli tal om några högre byggnader i den nya stadskärnan. Vill man bygga högre blir det problem för flyget.

- Är det så att man verkligen vill driva en sådan fråga så blir det problem för flygtrafiken. Bygger man för nära och har för hög höjd kan det helt enkelt bli så att vi bara får flyga in från ett håll och vi får begränsningar när det gäller inflygning, säger Peter Salomonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!