Projektet som ska ge 350 nya jobb

Först skogen. Sedan vattenkraften. Framöver kan ytterligare en naturresurs hämtas från Jokkmokk. Tredje gången gillt för bestående jobb eller rovdrift? 

350 jobb och start för gruvbrytning 2018-2019.

Det är Jokkmokks iron mines bedömning av projektet kring Björkholmen och Randijaur.

2 oktober 2012 06:00

Området 40 kilometer väster om Jokkmokk fångade intresse redan flera årtionden tillbaka.

Beowulf har borrat i några år, numera via dotterbolaget Jokkmokk iron mines.

Planerna
Bolaget redovisar följande:

Hittills har det borrats 15.000 meter på olika platser och arbetet beräknas fortsätta kommande år. Ytterligare 20.000 meter behöver borras. Tidiga borrningar i Kallak norra påvisade järnhalter på i genomsnitt 28 procent. Senare borrningar uppges påvisa högre järnhalter och stor fyndighet.

Såväl magnetit- som hematitmalm har bolaget stött på.

Gruvdrift förutsätter olika tillstånd, inte minst miljöprövning.

Dagbrott
Det kan bli ett dagbrott i norra delen av fyndigheten, efterhand också ett hål i söder.

Industriområdet kommer att likna Northlands anläggning utanför Pajala. I båda fallen ska järnmalmskoncentrat produceras.

Jokkmokk iron mines huvudsakliga investering uppges till tre-fyra miljarder kronor. Finansieringen uppges komma i skarpt läge om fyra år.

Northland har uppgett kostnaden 6,2 miljarder kronor för krossanläggning, siktningsverk, anrikningsverk, sandmagasin och gråbergslagring. Vidare ingår omlastningscentral för tåg/järnväg samt utskeppningshamn. Bolaget har lånat pengar, tagit in medel via tecknandet av aktier och har kopplat kunder till projektet.

Inlandsbanan
Jokkmokk iron mines hoppas på flera mil järnväg från gruvområdet till Porjus. Därifrån transport på Inlandsbanan. Den tål inte lika tunga laster som Malmbanan så bolaget får frakta mindre volymer per vagn eller förmå Trafikverket att bygga om järnvägen.

Från Gällivare kan tågen gå på Malmbanan till Narvik för lastning på stora båtar eller ta spåret till Luleå hamn. Jokkmokk iron mines föredrar Narvik.

Bolaget uppger att driften ger 250 jobb och att entreprenörers servicearbeten kan ge ett hundratal.

Livslängden på gruvbrytningen bedöms till 30 år.

Bolaget planerar att producera fem miljoner ton järnmalmskoncentrat per år. Mer än Northland.

Jokkmokk iron mines koncentratet uppges få en järnhalt på 65-69 procent. Northland uppger järnhalten på sitt koncentrat till 69 procent.

Kunder till Jokkmokk iron mines bedöms finnas i bland annat Mellanöstern, Kina eller LKAB. Kunderna kan tillverka pellets av koncentratet.

Beowulf och Jokkmokk mines

Prospekterande Beowulf mining plc är ett utländskt moderbolag till Jokkmokk iron mines och aktien är börsnoterad på brittiska AIM samt svenska Aktietorget.

Styrelseordförande är Clive Sinclari-Poulton.

I ledningen finns bland andra branschmännen Fred Boman och Jan-Ola Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Nordlund