Nya soldater vida överlägsna de värnpliktiga

Hårt arbete och ett system som kan förbättras.Men oerhört bra soldater. Så summerar Urban Edlund, chef för Arméns jägarbataljon, de två första åren med fast anställda soldater.

24 september 2012 06:00

Sverige har som bekant lagt värnplikten i malpåse. Nu befolkas Försvarsmakten enbart av anställda sedan två år tillbaka.

-  Vi började nästan med ett vitt papper, berättar överstelöjtnant Urban Edlund om situationen på Arméns jägarbataljon, AJB. Åren har varit mycket utmanande, intressanta och fyllda av hårt arbete.

Många väljer att pendla
Rekryteringen går bra, framhåller han. Svårigheten är i stället att behålla de anställda över tid, vilket är gemensamt för alla förband.

-  Nya systemet är inte perfekt, inte heller dåligt, men kan bli bättre. Löner kan förstås ses över men exempelvis även boende, resor, villkor och försäkringar.

En del trodde att de nyanställda skulle rekryteras lokalt eller flytta till verksamhetsorten i högre grad än vad som skett. I stället gäller pendling för många.

-  Man väljer att inte bryta upp. Inom ramen för det, boendekostnader och pendling, behöver vi se över de ekonomiska förutsättningarna.

Kritik mot prövningen
Från AJB:s sida är man starkt kritisk till hur antagningsprövningen, ungefär gamla "mönstringen", till grundläggande militära utbildningen GMU går till här i norr. Den pågår endast ett fåtal dagar i Luleå där intresserade från norrlänen testas.

-  Genom denna mycket smala ingångsmöjlighet till Försvarsmakten är vi ganska övertygade om att vi förlorar personer, i synnerhet från Norrbotten och Västerbotten.

Detta måste ändras, resonerar Urban Edlund. Flera dagar, tillfällen och orter behövs.

Har något överraskat dig under omställningsprocessen?

-  Nja, inte direkt. Men jag är väldigt glad över det engagemang som officerarna lägger ner med energi och kraft.

Höjd kvalitet
Den nya modellen för personalförsörjning, anställda i stället för värnpliktiga, har medfört ett oerhört språng uppåt för kvalitén inom bataljonen.

-  Soldaternas prestationer är mycket höga. Det går inte ens att jämföra med värnpliktiga på utryckningsdagen eller sådana som gör repetitionsövning. De nya soldaterna är bättre på allt i alla avseenden.

Saknar du något från värnpliktssystemet?

-  I så fall att volymen av grundutbildade kunde vara något större. Senast hade vi ett 20-tal rekryter på tremånadersutbildningen. Att få så många som möjligt av dessa att verkligen vilja fortsätta är en utmaning.

Kanske borde den ekonomiska sidan av den påföljande utbildningen utredas, anser Urban Edlund. Med bättre villkor skulle fler än de 50 procent som i dag går vidare från tremånadersutbildningen vilja fortsätta.

Arméns jägarbataljon, AJB, har som nisch att utföra insatser under svåra och påfrestande förhållanden. Förbandet ska kunna genomföra operationer i ett territorium som behärskas av annan part och även agera i svår terräng som bergsområden. AJB tillhör I 19 och har Arvidsjaur som verksamhetsort.

AJB är enda kvarvarande jägarförband av bataljonsstorlek.

Jägarverksamhet finns även inom kustjägarkompani och fallskärmsjägarkompani.

Jägarbataljonen är ett så kallat stående förband med frivilligt rekryterade och anställda gruppbefäl och soldater samt officerare och specialistofficerare.

Fullt utbyggd ska bataljonen ha 500 anställda 2015-2016 varav 200 heltidsanställda soldater.

Utbildningen till jägarsoldat inleds med tre månaders GMU, grundläggande militär utbildning.

Vid jägarbataljonen vidtar sedan 12 månaders grundutbildning till jägarsoldat, GUJ. Efter det placeras soldaten i någon av bataljonens plutoner med fortsatt utbildning och övning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Zerpe 0921/539