Tre skadade på Vidselbasen

Ett farligt utsläpp har inträffat på Vidselbasen. Tre danska soldater har förts till sjukhus.

5 september 2012 10:18

Det var strax efter niotiden på onsdagsmorgonen som larm kom om ett utsläpp av hydrazin - ett raketbränsle som är cancerframkallande - från ett plan som stod inne i ett hangar.

Området har utrymts och ett riskområde på 300 m från hangaret har upprättats. Förutom personal på basen har även räddningstjänsten från Älvsbyn och två personer från räddningstjänsten i Luleå åkt till basen för att jobba med saneringen.

Enligt polisen kommer också trafiken att ledas om av militären.

Några uppgifter om hur pass skadade de tre soldaterna är finns inte i nuläget. Polisen rubricerar händelsen som arbetsmiljöbrott samt framkallande av fara för annan.

Olyckan har inträffat i samband med den pågående flygövningen Nordic air meet där sju länder deltar med totalt 52 stridsflygplan och tre tankflygplan samt ett flygledningsplan. Sammanlagt delar 1.100 personer varav knappt 800 är från utlandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!